Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sociologiske uddannelser på Aarhus Universitet

Suppleringsuddannelser

Begivenhedskultur

Begivenhedskultur er et tværfagligt bachelortilvalg, der tematiserer oplevelseskulturens og oplevelsesøkonomiens identitetsmæssige, sociokulturelle og æstetiske dimensioner. Som studerende på Begivenhedskultur befinder du dig i feltet mellem medier, marked og kultur, og du undersøger kultur i praksis især i det populærkulturelle felt. Du kommer til at arbejde tekstanalytisk, empirisk og refleksivt med samtidens kulturelle udtryksformer og med nye oplevelsesfænomener og konkret og praktisk med mindre projekter.

Sociologi

Sociologi er den videnskab, som søger at forstå alle aspekter af menneskelig social adfærd, herunder individernes adfærd og den sociale dynamik af små grupper, store organisationer, netværk, institutioner, fællesskaber og hele samfund. Formålet med sociologien er at opnå en bedre forståelse af det sociale med henblik på identifikation af dets grundlæggende principper, så der f.eks. kan formuleres bedre, mere hensigtsmæssig socialpolitik.

Ret, religion og samfund

Betydningen af samspillet mellem religion, politik og samfund er blevet mere og mere indlysende i de senere år. Hvis du gerne vil supplere din uddannelse med redskaber til at analysere og beskrive dette samspil, er suppleringsfaget i Religion, Politik og Samfund noget for dig. Du beskæftiger dig med emner som religion og demokrati, religiøs nationalisme, globalisering i relation til fundamentalisme og multikulturalisme, religiøse minoriteter og integration.

Kandidatuddannelser

Oplevelsesøkonomi

Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi uddanner dig til at være en entreprenant og innovativ aktør på forskellige scener i varierende sammenhænge. Oplevelsesøkonomi drejer sig om værdiskabelse gennem oplevelser. Med baggrund i oplevelsesøkonomiske strategier bliver du i stand til både at virke i traditionelle kulturindustrielle sektorer såsom turisme, fritids- kunst og kulturliv, og til at anvende oplevelsesøkonomien som merværdiskabende praksis i hverdagsliv og i almene sektorer og virksomheder, der ikke har oplevelser som kerneydelse.

Miljøsociologi (10 ECTS) forårssemester 2012

Institut for Statskundskab og Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet udbyder kandidatkursus i miljøsociologi.

Miljøsociologiens anvendelsesperspektiv handler bl.a. om bæredygtig byudvikling, omstilling af teknologiske systemer, transportmønstre, energiforsyning, forbrug, husholdning, affald og meget mere. Her kan fokus være på praksisser i hverdagslivet, på styring, planlægning og regulering, på samfundsmæssige diskurser og på kultur og kommunikation.

Kurset vil give dig en grundlæggende indsigt i sociologiske problemstillinger vedrørende samspillet mellem miljø og samfund og et solidt overblik over teoretiske traditioner, empiriske felter og aktuelle diskussioner i miljøsociologien. Du får derved mulighed for at øge dine faglige forudsætninger for som færdiguddannet at kunne indgå i professionelle sammenhænge, hvor der arbejdes med miljøspørgsmål.