Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bind 1: Tørklædet som tegn

Om bogen

Det muslimske tørklæde har de seneste år bragt sindene i kog i store dele af Europa. Ikke mindst i Danmark, hvor 'tørklædestriden' udfolder sig med stærke udtalelser om tilslørede kvinder i det offentlige rum.

Tørklædet som tegn sætter tilsløring i et historisk og internationalt perspektiv og belyser tørklædets betydning som kulturel markering ud fra en antropologisk, en teologisk og en etnografisk synsvinkel. I bogen vises det bl.a., at beskrivelsen af tørklædet som udansk og kvindeundertrykkende føjer sig ind i en lang tradition for at udgrænse det fremmede med henblik på at konstruere et billede af os selv. Desuden stilles der skarpt på den kristne kulturs egne kønsspecifikke normer for tildækning af kroppen: blandt andet har sløret også i dansk sammenhæng fungeret som tegn på ærbarhed og været en positiv identitetsmarkør.

Er muslimske kvinders tørklæder da en udfordring af demokratiske værdier, af ideen om kønnenes ligeberettigelse og individets selvbestemmelse? Disse spørgsmål sættes i relief gennem analyser af mediedebatten i lande, der repræsenterer andre modeller for samspillet mellem det religiøse og det politiske liv: Tyskland, Frankrig og Tyrkiet.

Tørklædet som tegn giver således læseren gode forudsætninger for at forholde sig kritisk til debatten om sameksistens eller konflikt mellem kulturer i den nye globale virkelighed.

Tørklædet som tegn er andet bind i serien Sociologiske Studier.

 


 

Indholdsfortegnelse

I Tørklædet som kulturelt tegn

  • En verden af kulturer eller en verden af civilisation. Dilemmaet i Vestens opfattelse af sig selv og det fremmede.

 

  • Klæder skaber folk - eller gør de?

 

  • "Men hendes Ansigt dæktes af et Slør..." Sløret i vestlig, kristen og sekulariseret sammenhæng.

 

  • Burka og bryster. Debatter om tørklæder, tilgængelighed, ligestilling og nationaliteter.

II Nationale modeller for løsningen af tørklædestriden

  • Det muslimske tørklæde som udfordring for demokratisk ligestilling.

 

  • Tyskland mellem ledekultur og multikultur. Tysk politisk kultur og tørklædestriden omkring Fereshta Ludin.

 

  • Verdslighed - hegemonisk diskurs eller demokratiets selvforsvar? Debatten om det islamiske tørklæde i Frankrig.

 

  • Tørklædet i Tyrkiet.

Køb bogen

DKK 198.00 (inkl. 25 % moms)
194 s., 2011
ISBN 978 87 7934 625 3

  • Bestil bogen her

 

Om forfatterne

Inge Degn

Dr.phil., tidligere lektor ved Institut for Sprog, Kultur og Kommunikation ved Aalborg Universitet.

Kirsten Molly Søholm

Tidligere lektor ved Institut for Sprog, Litteratur og Kultur, Aarhus Universitet.