Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Det skjulte klassesamfund

Om bogen

Af Stine Thidemann Faber, Annick Prieur, Lennart Rosenlund og Jakob Skjøtt-Larsen

På hvilken måde kan man tale om et klassesamfund i Danmark i dag? Og betyder klasse overhovedet noget i det nuværende samfund? Hovedpointen i bogen Det skjulte klas- sesamfund er, at skarpe sociale skel fortsat eksisterer – de er blot mindre åbenlyse end tidligere. Inspireret af Pierre Bourdieus ideer om social differentiering og med byen Aalborg som empirisk holdepunkt undersøger forfatterne, hvordan klassesamfundet og klasseidentitet har betydning i danskernes hverdag – og hvordan den enkelte iscenesæt- ter og kommunikerer sit klassemæssige tilhørsforhold via symbolske grænsedragninger og gennem de mange valg, der samlet set definerer ens livsstil, forbrug, smag, kultu- relle præferencer samt moralske og politiske holdninger. Samtidig illustreres det, hvordan klasse også viser sig som en erfaring, vi hver især bærer i kroppen. Bogen vil være af interesse for alle, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for klasser og social ulighed.

Køb bogen (copy 1)

DKK 299,95 (inkl. 25 % moms)
254 sider, 2012
ISBN 978 87 7124 026 9

  • Bestil bogen her

 

Forfattere

Stine Thidemann Faber

Lektor, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet. 

 

Annick Prieur
Professor, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. 

Lennart Rosenlund 

Professor, University of Stavanger. 

 

Jakob Skjøtt-Larsen

Lektor, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.