Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udgivne bøger

Bind 5: Ægteskab og migration Konsekvenser af de danske familiesammenføringsregler 2002-201

Redigeret af Anika Liversage og Mikkel Rytter

Ægteskab og migration. Konsekvenser af de danske familiesammenføringsregler 2002-2012 gør status over 10 år med denne lovgivning og belyser nogle af familiesammenføringsreglernes mangeartede konsekvenser. Bogens kapitler er skrevet af en række danske og udenlandske forskere fra sociologi, økonomi, politologi og antropologi, der gennem aktuelle studier stiller skarpt på ægteskab, familiedannelse, migration og statslig regulering.

 

Bind 4: Det skjulte klassesamfund

Af Stine Thidemann Faber, Annick Prieur, Lennart Rosenlund og Jakob Skjøtt-Larsen

På hvilken måde kan man tale om et klassesamfund i Danmark i dag? Og betyder klasse overhovedet noget i det nuværende samfund? Hovedpointen i bogen Det skjulte klas- sesamfund er, at skarpe sociale skel fortsat eksisterer – de er blot mindre åbenlyse end tidligere. Inspireret af Pierre Bourdieus ideer om social differentiering og med byen Aalborg som empirisk holdepunkt undersøger forfatterne, hvordan klassesamfundet og klasseidentitet har betydning i danskernes hverdag – og hvordan den enkelte iscenesæt- ter og kommunikerer sit klassemæssige tilhørsforhold via symbolske grænsedragninger og gennem de mange valg, der samlet set definerer ens livsstil, forbrug, smag, kultu- relle præferencer samt moralske og politiske holdninger. Samtidig illustreres det, hvordan klasse også viser sig som en erfaring, vi hver især bærer i kroppen. Bogen vil være af interesse for alle, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for klasser og social ulighed.

 

 

 

Bind 3: Planlægning i oplevelsessamfundet

Af Anne Lorentzen og Søren Smidt-Jensen

Oplevelser er blevet et moderne velfærdsgode. Samtidig er steders udbud af oplevelser blevet et konkurrenceparameter i konkurrencen om nye borgere, besøgende og arbejdspladser.

I bogen Planlægning i oplevelsessamfundet præsenteres helt ny forskning, som kritisk diskuterer oplevelsesbaserede strategier, projekter og planer.

Bind 2: Tegningekrisen - som mediebegivenhed og danskhedskamp

Af Carsten Stage

Carsten Stage beskriver i Tegningekrisen, hvordan fortolkninger af kriseforløbet i avisartikler, tv-nyheder og dokumentarfilm satte tre forskellige forståelser af det særligt danske i spil.

Bind 1: Tørklædet som tegn

Af Inge Degn og Kirsten Molly Søholm 

Tørklædet som tegn sætter tilsløring i et historisk og internationalt perspektiv og belyser tørklædets betydning som kulturel markering ud fra en antropologisk, en teologisk og en etnografisk synsvinkel.
Bogen giver således læseren gode forudsætninger for at forholde sig kritisk til debatten om sameksistens eller konflikt mellem kulturer i den nye globale virkelighed.