Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Professionsstudier i et sociologisk perspektiv - en introduktion (5 ECTS)

Formålet med dette ph.d.-kursus er at give en introduktion til forskellige sociologiske perspektiver på studiet af professioner.

18.10.2012 | CESAU

Dato ons 15 aug fre 24 aug
Tid 13:22    15:22
Sted AU

Formålet med dette ph.d.-kursus er at give en introduktion til forskellige sociologiske perspektiver på studiet af professioner. Sigtet er analysestrategisk, dvs. at der introduceres til forskellige tilgange til og centrale begreber i studiet af professionerne, komparativt, dvs. med fokus på forskelle og ligheder mellem forskellige professioner, og problemorienteret, dvs. med særligt blik for aktuelle empiriske forskningsspørgsmål og udfordringer.

Kurset henvender sig til ph.d.-studerende, der beskæftiger sig med en eller flere professioner og/eller professionaliseringsprocesser i forskellige former. Kurset tager udgangspunkt i et bredt professionsbegreb, hvor professioner forstås som erhvervsgrupper, der bringer specialiseret viden i anvendelse i praksis, og det henvender sig til alle uanset faglig baggrund.

  • Tid: Onsdag 15. august til fredag 17. august og onsdag 22. august til fredag 24. august
  • Sted: AU (nærmere info om sted følger senere)
  • Tilmelding til Henrik Reintoft Christensen på hrc@cesau.au.dk
  • Tilmeldingsfristen er den 11/6-2012. Deltagerne vil få tilsendt en materialesamling.
  • Kursusbeskrivelse (pdf)
Ph.d.-studerende