Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-kursus i sociologiske analysestrategier (10 ECTS)

Ph.d.-kurset i sociologiske analysestrategier skal give deltagerne et overblik over klassiske og moderne sociologiske tilgange og en skærpet sans for, hvordan de bringes i anvendelse i analyser af aktuelle forhold.

18.10.2012 | CESAU

Dato tir 18 sep tor 25 okt
Tid 09:00    16:00
Sted

Kursusbeskrivelse: Ph.d.-kurset i sociologiske analysestrategier skal give deltagerne et overblik over klassiske og moderne sociologiske tilgange og en skærpet sans for, hvordan de bringes i anvendelse i analyser af aktuelle forhold. I et intensivt forløb gennemgås i en række heldagsseminarer en klassisk og en moderne sociologisk tænker fra samme tradition under en fælles overskrift, hvorefter en gæsteforelæser bringer forfatteren(forfatterne)/værket(værkerne) i spil som analyseredskab for aktuelle sociologiske problemstillinger. Endelig får de studerende mulighed for gennem oplæg og diskussioner selv at arbejde med de perspektiver, teorien har for deres eget arbejde.

Forløbet er således tænkt som dels oversigter over, hvad man kunne kalde sociologiens teoretiske ”rødder”, og dels anvendelsen og udfoldelsen af disse indenfor en række forskellige ”grene” af feltet. Dermed sikres dels, at CESAUs samarbejdspartnere kan tilbyde deres ph.d.-studerende en generel introduktion til og diskussion af det teoretiske felt, der mere eller mindre udtalt ligger i baggrunden for de mange forskellige discipliner, og dels at de ph.d.-studerende kan gives en bedre forståelse af, hvordan teorien kan være relevant og virksom for deres egne projekter. I modsætning til mere filologiske og teorihistoriske læsninger af de sociologiske klassikere og nyklassikere vil kurset således være karakteriseret ved, at vi arbejder med forfatterskaberne som specifikke bud på mulige sociologiske analysestrategier.

Undervisere: Søren Christensen, Institut for pædagogik, DPU og Carsten Bagge Laustsen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Datoer:
September 18, 20, 25, 27
Oktober 2, 4, 9, 11, 23, 25
Ph.d.-studerende