Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om centeret

CESAU / Center for sociologiske studier ved Aarhus Universitet

 

Center for Sociologiske Studier, Aarhus Universitet/ CESAU har til formål at understøtte og udvikle sociologisk undervisning og forskning ved Aarhus Universitet. Det sker gennem en række initiativer rettet mod forskere, studerende, erhvervsliv og den offentlige sektor.

Centeret blev til i 2010 på foranledning af en række forskningsmiljøer ved Aarhus Universitet, som alle ønskede at understøtte et tværinstitutionelt og tværfakultært samarbejde omkring sociologiske emner. Fra 2010-2012 har centeret således været finasieret af de forskellige fagmiljøer.

Siden august 2012 er CESAU blevet huset af Institut for Kultur og Samfund i Nobelparken. 

Fra januar 2013 finansieres CESAU og centerets aktiviteter af ARTS, Aarhus Universitet.