Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
  • Medier, begivenheder og oplevelseskultur

Medier, begivenheder og oplevelseskultur

Inspirationen mellem humanistiske og samfundsfaglige discipliner synes i disse år at vokse. De humanistiske discipliner orienterer sig metodisk mod samfundsvidenskaberne (fx i forhold til at indsamle større mængder empiriske data) for at give forskningsresultaterne større udsigelseskraft. Og visse samfundsvidenskabelige discipliner (fx politisk teori, sikkerhedspolitik, politisk filosofi) abonnerer på teoridannelser, der i vid udstrækning udspringer fra humanioras tekst- og sprogvidenskaber (fx poststrukturalisme, konstruktivisme, kritisk diskursanalyse, tekst- og medieanalyse mm).

Forskergruppen placerer sig i dette mellemfelt ved at undersøge samtidige kulturfænomener, der kan knyttes til begreberne affekt, begivenhed og oplevelse. Teoretisk arbejder vi med udgangspunkt i socialkonstruktivismen, diskursanalysen, poststrukturalistiske identitets- og performativitetsteorier, aktør-netværksteori, ikke-repræsentationel teori, (re)medieringsteori, materialitetsstudier samt affekt- og begivenhedsteori. Empirisk er vi interesserede i såvel hverdags-, medie- og kunstpraksisser med en social accent som i nyere former for remedieringer og eventgørelser  kulturelle mediebegivenheder etc

Konkret vil vi pege på fire fokusområder for gruppens arbejde:

Oplevelsesøkonomi

Oplevelsesøkonomien som en ontologisk vending med fokus på oplevelseskulturens strategiske konsekvenser, begivenhedskulturelle modi samt en entrepreneuriel foretagsomhed som oplevelseskulturel agensform

Oplevelsesdesign

Forskellige former for oplevelsesdesigns og brugspraksisser (fx digitale urbane rum, emotionelle steder, narrative/medialiserede landskaber, kulturarvsturisme, vanskelig kulturarv, erindringskultur, kunstevents)

Interaktive begivenheder

interaktive medieformater, praksisser og begivenheder, der rumligt og haptisk aktiverer eller skaber brugere (fx computerspil, videokunst, musikvideoer, 3D-formater, teknologisk teater og performance)

Hverdags- og affektkultur

(Medie)fællesskaber centreret omkring hverdagskulturelle og affektive fænomener (fx sorgfællesskaber, politisk onlineaktivisme, globaliserede oplevelsesfællesskaber, bekendelsesfællesskaber, nostalgi og modstandsidentitet)

Forskningsgruppen tæller forskere fra felterne kultur og medier, begivenhedskultur og oplevelsesøkonomi. Interesserede er velkomne, ligesom vi indbyder potentielle 4+4 og 5+3 forskerspirer til at deltage i møderne, holde oplæg og få respons ift. ph.d.-ansøgninger.