Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kropspolitik

Forskningsenheden om ‘kropspolitik’ eller ‘body politics’ arbejder med det 'ekstra-repræsentationelle' ved at fokusere på nyere former for politisk mobilisering og affektiv styring, der sætter kroppe på spil og i spil. Dette sker både inden for de politiske institutioner og etablerede institutionaliserede praksisser (for eksempel skoler, uddannelsesinstitutioner, i det traditionelle politiske felt) og uden for disse etablerede rammer: i bevægelser, i aktivisme og i selvbestaltede ad-hoc initiativer.

Det er forskningsenhedens udgangspunkt, at disse bevægelser og initiativer kan og skal begribes ud fra æstetiske og relationelle logikker, og at de politisk-sociale bånd, der etableres, kan analyseres vha. vitalitetstermer såsom energi, intensitet, atmosfære, tiltrækningskraft, forførelse, smitte, attunement, viralitet etc.

Medlemmer af gruppen kan for eksempel arbejde med: 

 • karismatisk mobilisering 
 • nye sammenvævninger mellem teknologi, krop, liv og biologi, human/machine-assemblages
 • forholdet mellem affekt og event
 • såvel affektivt hjemsøgte som affektivt hjemsøgende kroppe
 • biomedierede kroppe
 • kroppe i exces, energiforladte kroppe
 • kroppes forskellige ekstra-repræsentationelle fremtrædelsesformer:
  • åbnede sårede lemlæstede kroppe (kroppe itu)
  • sårbare kroppe (kroppe, der er for små, for svage, kalder på beskyttelse mv.)
  • kroppe som indekser, til stede by proxy i det symbolske (brudte tekster)
  • kroppe, der 'crowder', swarmer, stimler
  • kropsdele i politisk brug
  • aktivistisk kropskunst