Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
  • Fødevarer og forbrug

Fødevarer og forbrug (teksten er under revidering)

Fødevareområdet undergår i disse år en række meget gennemgribende transformations- og rekonstruktionsprocesser. Relationerne mellem fødevareproduktion, forarbejdning, distribution, salg, tilberedning og indtagelse kobles på nye og komplekse måder. Det sker med baggrund i en lang række sociale processer og dynamikker, som respektivt forstærker og modvirker hinanden. Disse processer omfatter bl.a. globalisering af markeder, bio- og nanoteknologisk udvikling, strukturudvikling i fødevaresektoren, forandring i mad- og spisekultur fra familie til individ, vækst af færdigretter og fastfood, stigende problemer med fedme og overvægt, vækst i markedet for specialprodukter og regionale produkter, vækst i økologisk jordbrug, vækst i interesse for lokalitet og fremkomst af en bred række alternative fødevarenetværk. Fødevarepolitiske emner som fødevaresikkerhed, folkesundhed, fordelingsproblematikker og den eventuelle konkurrence mellem fødevarer og bioenergi er også i fokus i disse år. Disse processer og problematikker griber ind i hinanden på forskellige måder og har betydning for forståelsen af de udfordringer, som samfundet står overfor i forbindelse med fødevareområdets transformationsprocesser.

Sociologien har en særlig rolle og forudsætning for at iagttage og undersøge disse sammenhænge. De sociologiske miljøer på Aarhus Universitet har et særligt gunstigt udgangspunkt for at forfølge denne kompleksitet, dels fordi AU med de mange sociologiske miljøer repræsenterer mange forskellige perspektiver på fødevarer og forbrug, og dels fordi disse miljøer er associeret med andre fagmiljøer, der understøtter forståelsen af de forskellige processer og deres omverdensbetingelser.

Det sociologiske satsningsområde inden for fødevarer og forbrug vil med den eksisterende deltagerkreds kunne iværksætte en række spændende forskningsprojekter, der vil kunne belyse en lang række væsentlige spørgsmål og problemkomplekser. Herunder eksempelvis:

  • Sammenhængen mellem mad- og spisekultur, kvalitetsopfattelser, fødevareteknologisk udvikling og fedme.
  • Hvad betyder forandringerne i produktionsformerne for opfattelsen af fødevarekvalitet samt for indkøb og forbrug?
  • Hvad er konsekvenserne af partielle løsninger og politikker i forhold til fødekæden, fx sikkerhed versus æstetik, mad versus energi, osv.?
  • Hvilke sociale implikationer har fremkomsten af et højdifferentieret fødevaremarked, herunder inklusions- og eksklusionsprocesser?
  • Hvilken rolle spiller tillid i forhold til den øgede kompleksitet i fødevaresektoren, fx i tilknytning til mærker (øko, fair-trade) og alternative fødevarenetværk?


Dette blot for at indikere nogle af de mange muligheder, som et sociologisk samarbejde kan give inden for dette satsningsområde. En afledt effekt vil være, at satsningsområdet kunne danne grundlag for at udbyde kurser og kandidatuddannelse inden for landbrugs- og fødevaresociologi.