Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny forskergruppe på CESAU: "Sociale Bevægelser og Protest"

Invitation til opstartsmøde for forskergruppe om sociale bevægelser og protest

30.03.2014 | Kristian Lindegaard Svendsen

Uanset hvilket verdenshjørne, man retter blikket mod, er det tydeligt, at sociale bevægelser og protester er uomgængelige fænomener i den politiske virkelighed. Senest er gaderne og pladserne blevet vakt til live i Ukraine, Bosnien, Venezuela og Thailand. Alle disse tilfælde er forskellige, men de har et lighedspunkt: Demonstranterne finder den institutionelle politik utilstrækkelig, hvis ikke direkte udemokratisk.

På Aarhus Universitet er vi en række forskere fra forskellige fagmiljøer, der beskæftiger sig med sociale bevægelser, protester og andre former for politik, der foregår uden for de parlamentariske institutioner. Vi har dog ikke noget forum, hvor vi sammen kan mødes om dette. Det vil vi gerne lave om på. Derfor vil vi gerne starte en forskergruppe i sociale bevægelser og protest under CESAU. Gruppen vil fungere som et tværfagligt centrum for forskning i disse fænomener på Aarhus Universitet.

Forskergruppen vil give os mulighed for på tværs af faggrænser at udveksle ideer, diskutere forskningslitteraturen på området og give respons på hinandens forskningsprojekter. Vi vil også kunne invitere forskere udefra på besøg, arbejde med fælles forskningsprojekter og publikationer, arrangere seminarer eller en konference osv. Hvad, vi konkret kommer til at beskæftige os med, afhænger af ønskerne fra gruppens medlemmer og den tid og energi, som disse medlemmer har til at lægge i forskergruppen.

Vi vil gerne invitere alle interesserede, forskere og engagerede studerende, til et konstituerende opstartsmøde, hvor der vil blive mulighed for at diskutere konkrete ønsker til gruppens aktiviteter, de mere formelle omstændigheder samt det generelle ambitionsniveau. Og invitationen retter sig som nævnt til alle interesserede: Uanset om du allerede nu ved, at du kunne tænke dig at deltage i forskergruppen, eller du bare gerne vil høre lidt mere om ideen, vil vi opfordre dig til at møde op.

Mødet finder sted fredag den 25. april kl. 10.00-12.00 i bygning 1467, lokale 316 (Nobelparken, Campus Aarhus). Tilmelding er ikke nødvendig, men af hensyn til planlægning og eventuelle ændringer, må man gerne sende en e-mail til nedenstående adresse, hvis man regner med at komme.

På vegne af initiativgruppen,

Bjarke Skærlund Risager

Ph.d.-studerende, Institut for Kultur og Samfund

brisager@cas.au.dk

Ceremoni / åbning