FELTSTUDIER 29.-30 marts

FELTSTUDIER 29.-30 marts

På dette kursus introduceres deltagerne for feltstudier som sociologisk metode; herunder feltarbejde og feltobservationer. Man taler om feltarbejde eller feltobservationer, når forskeren observerer fænomener i et naturligt miljø fra en mere eller mindre deltagende position. På kurset gennemgås forskellige typer af feltstudier og –metoder (fx det langvarige etnografiske feltarbejde baseret på deltagerobservation, problemorienterede/kulturanalytiske feltstudier, ustrukturerede/strukturerede observationer, video/lydoptagelser etc.). Herunder diskuteres forskellige forskerpositioner og deres fordele og ulemper (såsom deltager/observatør og forskellige kombinationer, insider/outsider). Desuden introduceres deltagerne til feltstudiets vigtigste faser og problemstillinger; herunder kontakt og adgang til feltet; noteskrivning, bearbejdning af data samt etik