EN BLID INTRODUKTION TIL KVANTITATIVE METODER 19.-20 april

EN BLID INTRODUKTION TIL KVANTITATIVE METODER 19.-20 april

Formålet med dette kursus er at introducere deltagerne til grundbegreber i statistisk analyse og kvantitative  analysemetoder.  Kurset  fokuserer  på  tre  områder:  (1)  grundlæggende  begreber  i statistisk  analyse  (fx  sampling,  variable,  fordelinger  og  spredningsmål);  (2)  statistiske  mål  for sammenhænge  mellem  to  eller  flere  variable  (fx  korrelationsmål);  og  (3)  simple  multivariate analysemetode  (fx  lineær  regression).  Kurset  kombinerer  forelæsninger  og  praktiske  øvelser med computer, hvor deltagerne benytter et statistikprogram til at udføre simple statistiske analyser.  Målsætningen  er,  at  deltagerne  efter  kurset  har  et  grundlæggende  kendskab  til  statistiske grundbegreber og simple kvantitative metoder, og at de på baggrund heraf kan forstå og forholde sig kritisk til statistiske analyser i publiceret videnskabelig forskning.