DET KVALITATIVE FORSKNINGSINTERVIEW 12.-13 april

DET KVALITATIVE FORSKNINGSINTERVIEW 12.-13 april

På dette kursus introduceres deltagerne for det kvalitative forskningsinterview i forskellige varianter. Formålet med det kvalitative forskningsinterview er via interviewsamtalen at opnå nuancerede beskrivelser af et givent emne og/eller indhente detaljeret viden om den/de interviewedes livsverden. På kurset introduceres deltagerne til de vigtigste faser, når det kommer til interviewundersøgelser; herunder planlægning og forberedelse; gennemførelse og dynamik; behandling og analyse af data; etiske overvejelser samt præsentation/rapportering af data.