Nyhedsbrev #17 · April 2012

Kære modtager

Hermed sender vi dig det 17. nyhedsbrev fra CESAU.

Dear recipient

Click here to read the 17th newsletter from CESAU in English.


"Liquid Modernity Revisited" - Baumans forelæsning udsolgt

Zygmunt Bauman besøger som nævnt i et tidligere nyhedsbrev CESAU d. 16. april 2012 og holder en forelæsning under overskriften ”Liquid Modernity Revisited” i Bartholin auditoriet. De 235 pladser til arrangementet blev revet væk på under en uge.

”Det er skønt – der er en fantastisk interesse for arrangementet”, siger Mads P. Sørensen, der er en af de ansvarlige for Baumans besøg. ”Det er blot ærgerligt, at vi ikke har kunnet få et større auditorium. Vi kunne formentlig have fyldt Søauditoriet eller Aulaen, men desværre er begge disse auditorier optaget til andre arrangementet den dag.”

Forelæsningen bliver dog filmet og gøres efterfølgende tilgængelig via CESAU’s hjemmeside. Forelæsningen er i øvrigt den første i en ny serie af forelæsninger med internationale sværvægtere inden for sociologien, som CESAU ønsker at præsentere i årene fremover.


Bauman Warm-up

I forbindelse med Baumans besøg arrangerer CESAUs studentergruppe et warm-up-arrangement, åbent for alle interesserede studerende. Mads P. Sørensen (IFSK) og Ole Morsing (IFI) vil introducere Baumans tænkning, så studerende kan være godt klædt på til besøget. Oplæggene vil tage udgangspunkt i hovedværket "Modernitet og Holocaust", hvori Bauman udlægger Holocaust som et specifikt moderne fænomen; et produkt af det civiliserede samfunds bureaukrati og instrumentale fornuft.

Warm-up-arrangementet foregår d. 12/4 kl. 15-18 i Studenterhusfonden, mødelokale 2, Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C.

Vel mødt!


Videoproduktioner fra Dansk Sociologkongres 2012

Der er nu lagt sidste hånd på videoproduktionerne fra Dansk Sociologkongres 2012. Det er derfor nu muligt at se eller gense oplæggene fra kongressens keynotes:


Ny centerleder i vente

Hovedkraften og arkitekten bag etableringen af CESAU, Carsten Bagge Laustsen, har desværre valgt at stoppe som leder.. Vi vil gerne sige tak til Carsten for hans engagement og betydelige arbejde for centret, mens han har været leder. Henrik Reintoft Christensen fra centerets ledelsesgruppe fungerer som konstitueret leder, indtil der er fundet en ny leder af CESAU.


Studietur til Gellerup

"Trine Kyed Jansen og Christian Harbo Jeppesen tager jakker på, og hiver de studerende med ud blandt boligblokkene for at vise, hvor de vil skabe liv. De studerende trasker rundt i grupper, og der bliver peget på tomme legepladser og enorme boligblokke, der inden længe kommer under kærlig behandling af statens kraner. Det hele er så roligt og tyst, det er svært at forestille sig, at Gellerup snart bliver forvandlet til Danmarks største byggeplads."

I februar arrangerede CESAU en studietur til Gellerup. Den skulle give interesserede et indblik i de omvæltninger, som bydelen står overfor. Ovenstående er et uddrag fra artiklen: "Der skal pustes liv i Gellerup", som er en reportage fra studieturen.

  • Læs hele artiklen her


Religion er tilbage i offentligheden

D. 5. marts afholdt CESAU et seminar om offentlig religion, hvor blandt andet adjungeret professor ved Institut for kultur og samfund, religionssociologen Linda Woodhead og forskere ved religionsvidenskab fremlagde deres nyeste forskning om religionens betydning i det offentlige rum. Linda Woodheads studier viser blandt andet, at borgere i stadig større grad tyr til spirituelle helbredelsesformer, hvorfor spiritualitet igen spiller en rolle i forhold til sundhed og sygdom.

  • Læs en reportage fra seminaret her

Arabiske revolutioner

CESAU og Institut for Statskundskab inviterede i marts til konferencen ”De arabiske revolter – oprør i samfund og i videnskab”. På konferencen satte fire forskere fokus på, hvorvidt og hvordan mellemøstforskningen og samfundsvidenskaben kan tilbyde redskaber til at forstå og forklare det seneste års arabiske revolters karakter, årsag og implikationer.

  • Læs en voxpop fra konferencen her


Oversigt over deadlines for støtte til forskning

Nedenfor følger en oversigt over deadlines for søgning af forskningsmidler i april. Se oversigten over deadlines for forskningsstøtte de næste seks måneder her. Husk, at du som forsker selv har mulighed for at oprette en profil på www.researchfunding.net. Ved at oprette en profil får du adgang til websitets fondsdatabase og kan individuelt tilrettelægge fondsoversigten, så den tilpasses dine forskningsområder.

Fond

Opslag

Deadline


April

ERC Advanced Grants

Samfundsfaglig og
humanistisk forskning

11/4-2012

Læs mere

G.E.C. Gads Fond

Videnskabelig forskning

15/4-2012

Læs mere

FP7 People - Marie-Curie Actions

Videnskabelig forskning

18/4-2012

Læs mere

Illum Fondet

Samfundsfaglig forskning

18/4-2012


Oversigt over CESAU's kommende Ph.d.-kurser

Ph.d.-kursus

Ledige pladser


Sociologiske metoder: Interview
Aarhus, 12.-13. april 2012

JA
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen hrc@cesau.au.dk
Gratis deltagelse for ph.d.-studerende

Læs mere

Sociologiske metoder: Kvantitative metoder
Aarhus, 19.-20. april 2012

JA
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen hrc@cesau.au.dk
Gratis deltagelse for ph.d.-studerende

Læs mere

NVivo-kursus
Aarhus, 14.+16. maj 2012

JA
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen hrc@cesau.au.dk

fileadmin/www.cesau.au.dk/Programmer/Introduktion_til_sociologiske_metoder.pdfLæs mere (pdf)

Professionsstudier i et sociologisk
perspektiv – en introduction
(5 ECTS)
Aarhus, August 2012
JA
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen hrc@cesau.au.dk
Læs mere (pdf)

Sociologiske analysestrategier
Aarhus, September/Oktober 2012

JA
Tilmelding sker til Henrik Jøker Bjerre filhjb@hum.au.dk

Læs mere


Kalender

April

April

Ph.d.-kursus: Introduktion til sociologiske metoder

3. april
Dales Café

Møde i CESAUs ph.d.-gruppe: Udenlandsophold

12. april kl. 15-18
Studenterhusfonden, mødelokale 2
Fredrik Nielsens Vej 4
8000 Aarhus C

Bauman Warm-up: Forelæsning ved Mads P. Sørensen (IFSK) og Ole Morsing (IFI)

12. april kl. 17.15-19
KU, Øster Farimagsgade 5A,
lokale 1.1.18

Professor Hartmut Rosa, Institut für Soziologie: Acceleration and Alienation

16. april
Bartholins auditorium
Bygn. 1241, lok. 135

Aarhus Lectures in Sociology: Forelæsning med Zygmunt Bauman
NB: Udsolgt

26.-27. april
KU, Øster Farimagsgade 5
Bygn. 18.0.27

Konference: Feminist Materialisms: Gender, Nature, Body, Materiality

Maj

1. maj
Dales Café

Møde i CESAUs ph.d.-gruppe: Formidling af egen forskning

14. + 16. maj

Ph.d.-kursus: NVIvo-kursus

Juni

5. juni
Dale’s Café

Møde i CESAUs ph.d.-gruppe: Forslag til kommende arrangementer for ph.d.-gruppen

26.-30. juni
AU

Aarhus Evolution Conference: Rethinking the Darwinian and Durkheimian Legacy in the Context of the Study of Religion

Juli

1. juli - 4. juli
AU

Konference: IFSA: Producing and reproducing farming systems

AU, Aarhus

AU Summer University: Sacred and Secular: Religion and Politics in the Nordic and Western Countries

AU, Aarhus

AU Summer University: Society in the time of TerrorAugust


AU, Aarhus

Ph.d.-kursus: Professionsstudier i et sociologisk perspektiv – en introduktion

September

September/Oktober
AU

Ph.d.-kursus: Sociologiske analysestrategier

Afmeld/kommentarer

Nyhedsbrevet udgives af Center for Sociologiske Studier, Aarhus Universitet. Har du kommentarer eller forslag til nyhedsbrevet er du velkommen til at kontakte centerleder Carsten Bagge Laustsen på cbl@cesau.au.dk.