Nyhedsbrev #16 · Marts 2012

Kære modtager

Hermed sender vi dig det 16. nyhedsbrev fra CESAU.

Dear recipient

Click here to read the 16th newsletter from CESAU in English.


Ph.d.-kursus i sociologiske analysestrategier

CESAU udbyder i efteråret 2012 igen ph.d.-kurset "Sociologiske Analyse-strategier". Kurset består af ti kursusdage med introduktioner til klassiske og moderne sociologiske tænkere, gæsteforelæsninger af AU-forskere, der anvender sociologien i deres forskning samt ph.d.-workshop med de deltagendes projekt-præsentationer.

Kurset foregår denne gang i Aarhus i september og oktober.

Tilmelding eller yderligere information ved henvendelse til Søren Christensen, DPU, socr@dpu.dk eller Henrik Jøker Bjerre, IFI, filhjb@hum.au.dk.

  • Læs mere


Et indblik i forskergruppen "Fødevarer og Forbrug"

I denne måned har CESAU fokus på forskergruppen ’Fødevarer og Forbrug’. Derfor har vi sat gruppens koordinator Egon Noe i stævne for at høre mere om, hvad gruppen har på dagsordenen. I denne forskergruppe arbejdes der med områder som mad- og spisekultur, kvalitetsopfattelser, fedme, fødevareregimer og økologi. Og det bare for at nævne en del af det, som gruppen beskæftiger sig med.

  • Læs artiklen om forskergruppen "Fødevarer og Forbrug" her


Et spørgsmål om smag?

CESAUs studentergruppe afholder i dette semester en læsekreds, hvor vi går i kødet på Pierre Bourdieus centrale tekst ”Distinktionen”, der er en sociologisk undersøgelse af smagsbegrebet. Læsekredsen mødes hver anden torsdag, og det er endnu muligt at melde sig på. Kontakt Niklas Boel Kristensen for nærmere info: nbk@cesau.au.dk

  • I denne anledning vil Gitte Sommer Harrits (IFSK) komme og holde et oplæg. Det foregår torsdag d. 15 marts kl. 15 – 17, bygn. 1453, lok. 215.

Oplægget vil præsentere og diskutere Bourdieus begreber om habitus, livsstil og smag med særligt fokus på at undersøge forholdet mellem positioner og dispositioner. Hvordan man kan forstå smagsbegrebet som andet end subjektivt, og hvad det betyder, at livsstilene fungerer som “tegn” i relationen og interaktionen mellem mennesker. Udover at dvæle ved Bourdieus teoretiske begrebs-univers lægges der også op til en diskussion af anvendelsesmulighederne for begreberne. Handler smag udelukkende om fx mad, musik og kunst – eller kan man tale om smag på andre områder – fx “politisk smag”?


CESAU-kurser på AU Summer University - ansøgningsfrist 15. marts

Som beskrevet i tidligere nyhedsbreve udbyder CESAU i sommeren to kurser på AU Summer University. Det drejer sig om kurserne; “Sacred and Secular: Religion and Politics in the Nordic and Western Countries” og “Society in the Time of Terror”. Ansøgningsfristen for disse kurser er d. 15. marts.

  • Læs mere om kurserne og tilmeld dig her


Forelæsningsrækken ”Hvad er sociologi?” på Folkeuniversitetet

I foråret 2012 udbyder Folkeuniversitetet i Aarhus forelæsningsrækken: ”Hvad er sociologi?”. Forelæsningsrækken giver en letforståelig introduktion til sociologi ved at forklare en række af de centrale begreber, som i dag hæftes på vores samfund – begreber som magt, kontrol, marked og netværk. Igennem disse begreber introduceres samtidig de vigtigste sociologiske teoretikere, der præger sociologien i dag, som Luhmann, Foucault, Giddens samt Boltanski og Chiapello. Den første forelæsning finder sted d. 16. april.

  • Læs mere om foredragsrækken og se hele programmet her.


De arabiske revolter - oprør i samfund og i videnskab

I lyset af hvordan det seneste års arabiske revolter er kommet bag på de fleste, kan der være god grund til på den ene side at spørge om, hvorvidt og hvordan mellemøstforskningen og samfundsvidenskaben tilbyder redskaber til at forstå og forklare det seneste års arabiske revolters karakter, årsag og implikationer, og på den anden side at overveje om omvæltningerne i den arabiske verden fordrer, at vi gentænker, korrigerer eller måske helt forlader nogle af vore tidligere antagelser om og måder at forstå arabiske politik på.

Disse spørgsmål vil blive diskuteret på ’mini-konferencen’ d. 23 marts kl 13-16.00: De arabiske revolter – oprør i samfund og videnskab, som afholdes i samarbejde med CESAU i anledning af udgivelsen af et nyt temanummer af Tidsskriftet Politik (15/1) omhandlende denne problematik.


Oversigt over deadlines for støtte til forskning

Nedenfor følger en oversigt over deadlines for søgning af forskningsmidler i januar. Se oversigten over deadlines for forskningsstøtte de næste seks måneder her.

Fond

Opslag

Deadline


Marts


 


 COWIfonden


Miljø & samfundsøkonomi


15/3-2012


Læs mere

Jyllands-Postens Fond

Samfundsfaglig forskning

20/3-2012

Læs mere


Oversigt over CESAU's kommende Ph.d.-kurser

Ph.d.-kursus

Ledige pladser


Sociologiske metoder: Tekst- og diskursanalyse
Aarhus, 22.-23. marts 2012

JA
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen hrc@cesau.au.dk
Gratis deltagelse for ph.d.-studerende

Læs mere

Sociologiske metoder: Feltstudier
Aarhus, 29.-30. marts 2012

JA
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen hrc@cesau.au.dk
Gratis deltagelse for ph.d.-studerende

Læs mere

Sociologiske metoder: Interview
Aarhus, 12.-13. april 2012

JA
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen hrc@cesau.au.dk
Gratis deltagelse for ph.d.-studerende

Læs mere

Sociologiske metoder: Kvantitative metoder
Aarhus, 19.-20. april 2012

JA
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen hrc@cesau.au.dk
Gratis deltagelse for ph.d.-studerende

Læs mere

NVivo-kursus
Aarhus, 14.+16. maj 2012

JA
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen hrc@cesau.au.dk

fileadmin/www.cesau.au.dk/Programmer/Introduktion_til_sociologiske_metoder.pdfLæs mere (pdf)

Professionsstudier i et sociologisk
perspektiv – en introduction
(5 ECTS)
Aarhus, August 2012
JA
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen hrc@cesau.au.dk
Læs mere (pdf)

Sociologiske analysestrategier
Aarhus, September/Oktober 2012

JA
Tilmelding sker til Henrik Jøker Bjerre filhjb@hum.au.dk

Læs mere


Kalender

Marts

 

5. marts
kl. 14.00-17.30

CESAU-seminar: Offentlig religion

6. marts
Dales Café

Møde i CESAUs ph.d.-gruppe: Vejlederrollen

15. marts
kl 15-17
Bygn. 1453, lok. 215

Foredrag ved Gitte Sommer Harritz om Pierre Bourdieu

Marts/April

Marts/April
AU

Ph.d.-kursus: Introduktion til sociologiske metoder

23. marts
kl. 13.15-16.00
Aud 1, lok 101, bygn. 1333

Konference: Arabiske Revolter – oprør samfund og i videnskab

April

3. april
Dales Café

Møde i CESAUs ph.d.-gruppe: Udenlandsophold

16. april
AU

World Class Sociology: Forelæsning med Zygmunt Bauman

Maj

1. maj
Dales Café

Møde i CESAUs ph.d.-gruppe: Formidling af egen forskning

14. + 16. maj

Ph.d.-kursus: NVIvo-kursus

Juni

5. juni
Dale’s Café

Møde i CESAUs ph.d.-gruppe: Forslag til kommende arrangementer for ph.d.-gruppen

26.-30. juni
AU

Aarhus Evolution Conference: Rethinking the Darwinian and Durkheimian Legacy in the Context of the Study of Religion

Juli

1. juli - 4. juli
AU

Konference: IFSA: Producing and reproducing farming systems

AU, Aarhus

AU Summer University: Sacred and Secular: Religion and Politics in the Nordic and Western Countries

AU, Aarhus

AU Summer University: Society in the time of TerrorAugust


AU, Aarhus

Ph.d.-kursus: Professionsstudier i et sociologisk perspektiv – en introduktion

September

September/Oktober
AU

Ph.d.-kursus: Sociologiske analysestrategier


Afmeld/kommentarer

Nyhedsbrevet udgives af Center for Sociologiske Studier, Aarhus Universitet. Har du kommentarer eller forslag til nyhedsbrevet er du velkommen til at kontakte centerleder Carsten Bagge Laustsen på cbl@cesau.au.dk.