Nyhedsbrev #14 · Januar 2012

Kære modtager

Hermed sender vi dig det 14. nyhedsbrev fra CESAU.

Dear recipient

Click here to read the 14th newsletter from CESAU in English.


Ph.d.-kursus i sociologiske metoder

I foråret 2012 udbyder CESAU et introduktionskursus i sociologiske metoder, fordelt på fire kursusgange. De fire kurser består af en introduktion til henholdsvis feltstudier, tekst- og diskursanalyse, kvalitativ og kvantitativ metode. Samlet giver kurserne en bred indføring i sociologiske metoder og teknikker indenfor sociologi. Kurset er primært rettet mod deltagere, som har lille eller ingen erfaring med sociologiske metoder i forvejen. På den måde er tanken, at de fire kurser, samlet eller hver for sig, kan tilgodese behov fra flere af de miljøer, som indgår i CESAU, og desuden supplere rækken af de mere dybdegående og specialiserede metodekurser, som i forvejen udbydes på AU og andre steder. Hvert kursus fylder 2,5 ECTS-point, hvorfor kurset i alt fylder 10 ECTS.

  • Læs mere om kurset


Tilmeldingsfrist til Dansk Sociologkongres 2012: 6. januar

Som tidligere annonceret finder Dansk Sociologkongres’ konferencemiddag sted på kunstmuseet ARoS. Middagen inkluderer en billet til museets samlinger og Your Rainbow Panorama på toppen af museet. Aktuelt på Aros lige nu er en særudstilling med en række af Olafur Eliassons installationer.

  • Læs mere om Aros’ aktuelle udstillinger under konferencen her.

Restauranten har begrænset kapacitet, og derfor har styregruppen valgt at begrænse deltagelsen til ordinære deltagere, ledige og pensionister. Skulle der være pladser tilbage, vil de sidste pladser gå til studerende. Prisen vil være den samme for alle deltagere, kr. 250.

Af samme grund gør vi opmærksom på, at tilmeldingsfristen til kongressen er 6. januar 2012.

Skulle der være pladser tilbage efter den 6. januar, er interesserede studerende velkomne til at henvende sig med henblik på at deltage i middagen.


Visualisering af Laura Gilliams abstract til Dansk Sociologkongres

Dansk Sociologkongres’ medarbejdere har produceret endnu et visualiseret abstract. Denne gang af Laura Gilliams ”The trap of resistance: Being “immigrant” and “Muslim” in Danish schools”.

  • Du kan se det visualiserede abstract her
  • Du kan se alle de visualiserede abstracts her


Forelæsning ved Rachel Brooks

I forbindelse med hendes besøg ved Institut for Uddannelse og Pædagogik giver professor Rachel Brook fra Department of Education, Brunel University, forelæsningen ”Juggling childcare and study: experiences from two different ‘welfare regimes’”. Forelæsningen er baseret på en undersøgelse af studerende med forældreansvar i Danmark og Storbritannien. Den undersøger, hvorvidt forskelle i velfærdregimer, i den højere uddannelsessektors struktur og i opfattelser af kønsrelationer har indflydelse på den måde, som studerende forældre konstrueres indenfor institutionelle politikker og praksisser.

  • Forelæsningen finder sted på Campus Emdrup den 27. januar kl. 11.30-13.00 i D174.


To CESAU-kurser på AU's sommeruniversitet 2012

CESAU udbyder to kurser på AU’s sommeruniversitet 2012:

Sacred and Secular: Religion and Politics in the Nordic and Western Countries

Gennem tiderne har de fleste forskere opfattet USA som en undtagelse i en verden, der ellers før eller senere ville følge udviklingen i Europa og marginalisere religionen og dens betydning. Dette kursus sætter fokus på sekulariseringsdebatten og undersøger, hvilken rolle religion spiller i samfundet i dag – især sammenhængen mellem religion og politik.

  • Læs mere om kurset her

Society in the time of Terror

Hvad er terror, og hvilken betydning har det for samfundet? Hvis man ser på de statistiske fakta omkring terrorisme, melder spørgsmålet sig: ”Hvorfor bekymre sig om det?”. Terror koster meget færre liv sammenlignet med f.eks. antallet af dræbte i trafikulykker. Svaret på dette vil dog ofte være, at frygten for terror ikke omhandler de angreb, der har fundet sted, men dem, der kunne finde sted på et tidspunkt i fremtiden. Dette kursus undersøger den diskurs, der hersker omkring terror i dag, og undersøger hvilken betydning, den har for samfundet.

  • Læs mere om kurset her


Foucault i Fokus 21. februar 2012

Den nye dato for seminaret ”Foucault i Fokus” er den 21. februar fra kl. 14-17.

I seminaret deltager de tre forskere; Kaspar Villadsen (CBS), Lars Thorup Larsen (IFSK) og Jens Erik Kristensen (DPU), der alle vil præsentere, hvordan de benytter sig af Foucault i deres aktuelle forskning.

Kaspar Villadsen (CBS): Oplægget vil fokusere på Foucaults indflydelse på kritiske studier indenfor organisation og management gennem de sidste 20 år, samt på den kritik der har været af den foucaultske behandling af emnet. Herudover uddyber Kaspar Villadsen i sit oplæg Foucaults forståelse af teknologi og ’dispositiver’.

Lars Thorup Larsen (IFSK): Både Danmark og USA har indenfor de sidste 10-15 år introduceret såkaldte ”frit valgs”-ordninger på sundhedsområdet – ordninger, der bærer præg af en stærk neoliberal tankegang, og som følger en markedslogik. Lars Thorup vil med afsæt i Foucault undersøge, hvordan og hvorfor neoliberale ideer udspiller sig i to radikalt forskellige politiske settings: henholdsvis det danske og det amerikanske sundhedssystem.

Jens Erik Kristensen (DPU): Oplægget vil kredse om tre områder, hvor Foucaults forskning kan bidrage med nye perspektiver: Foucaults faktiske bidrag til en ”eksklusionens analytik”, Foucaults mulige bidrag til diskussioner om og diagnoser af den såkaldte ’konkurrencestat’ og endelig Foucaults mulige bidrag til en forståelse af det politikfelt, der i dag cirkulerer nationalt og internationalt under overskriften ”videnspolitik” med reference til den politiske og vidensøkonomiske opmærksomhed på samfundets generaliserede vidensproduktion.


IFSA-konferencen

De seneste dage er det strømmet ind med forslag til paper abstracts til IFSA-konferencen, som afholdes på Aarhus Universitet i starten af juli 2012. Konferencen afholdes i samarbejde mellem International Farming Systems Association (IFSA), AU Institut for Agroøkologi, Sveriges Landbrugsuniversitet, og CESAU. Deadline for indsendelse af abstracts er blevet forlænget til den 3. januar. Bidrag fra alle CESAUs områder er velkomne.


Oversigt over deadlines for støtte til forskning

Nedenfor følger en oversigt over deadlines for søgning af forskningsmidler i januar. Se oversigten over deadlines for forskningsstøtte de næste seks måneder her.

Fond

Opslag

Deadline


Sygekassernes Helsefond


Forskning inden for det sociale og sundhedsmæssige område


16/1-2012


Læs mere

Videnskabsministeriets tips- og lotto-midler

Forskning indenfor samfund og it

1/2-2012

Læs mere

Europa-Kommisionen

Samfundsvidenskab og humaniora

2/2-2012

Læs mere


Oversigt over CESAU's kommende Ph.d.-kurser

Ph.d.-kursus

Ledige pladser


NVivo-kursus (1 ects)
6. og 8. februar, Aarhus

NEJ
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen hrc@cesau.au.dk

Læs mere

NVivo-kursus (1 ects)
13. og 15. februar, Aarhus

NEJ
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen hrc@cesau.au.dk

Læs mere

Sociologiske metoder: Tekst- og diskursanalyse
22. og 23. marts, Aarhus

JA
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen hrc@cesau.au.dk

Læs mere

Sociologiske metoder: Feltstudier
29. og 30. marts, Aarhus

JA
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen hrc@cesau.au.dk

Læs mere

Sociologiske metoder: Interview
12. og 13. april, Aarhus

JA
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen hrc@cesau.au.dk

Læs mere

Sociologiske metoder: Kvantitative metoder
19. og 20. april, Aarhus

JA
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen hrc@cesau.au.dk

Læs mere


Kalender

Januar

 

19.-20. januar

Dansk Sociologkongres 2012: Troubled Identities

27. januar kl. 11.30-13.00
Campus Emdrup (D174)
Forelæsning v/ Rachel Brook (Brunel University): ”Juggling childcare and study: experiences from two different ‘welfare regimes’”

 

 

Februar

 

6. og 8. februar

Ph.d.-kursus: Introduktion til NVivo

9.-10. februar
AU, Aarhus

Konference: ”Designing and Transforming Capitalism”

13. og 15. februar

Ph.d.-kursus: Introduktion til NVivo

21. februar kl. 14.00-17.00
Preben Hornung Stuen, Bygn. 1422, lok. 132

Foucault i fokus
Lars Thorup (IFSK), Jens Erik Kristensen (DPU) og Kaspar Villadsen (CBS)

 

 

Marts/April

 

AU

Ph.d.-Kursus: Introduktion til sociologiske metoder

 

 

April

 

16. april
AU, Aula

World Class Sociology: Forelæsning med Zygmunt Bauman

 

 

Juli

 

1.-4. juli
AU

Konference: IFSA: Producing and reproducing farming systems

AU

AU Summer University: Sacred and Secular: Religion and Politics in the Nordic and Western Countries

AU

AU Summer University: Society in the time of Terror


Afmeld/kommentarer

Nyhedsbrevet udgives af Center for Sociologiske Studier, Aarhus Universitet. Har du kommentarer eller forslag til nyhedsbrevet er du velkommen til at kontakte centerleder Carsten Bagge Laustsen på cbl@cesau.au.dk.