Nyhedsbrev #13 · December 2011

Kære modtager

Hermed sender vi dig årets sidste nyhedsbrev fra CESAU.

Dear recipient

Click here to read the 13th newsletter from CESAU in English.


Nye arbejdsgrupper til Dansk Sociologkongres 2012

Yderligere to arbejdsgrupper kan nu præsenteres til Dansk Sociologkongres 2012:

Journalistisk identitet under forandring

Journalistik er i de senere år udfordret fra mange sider. Faget ændrer sig, arbejdspladserne ændrer sig, relationerne til kilderne ændrer sig, og opfattelsen af journalistik ændrer sig. Den journalistiske identitet ser ud til at være til genforhanding. Hvad betyder dagbladsdød, nye webbaserede medier, professionaliseret kommunikation og akademisering af uddannelsen for udviklingen af nye journalistiske identiteter? Hvilke identiteter tillægges journalister, og hvad sker der med journalisters selvforståelse? Formålet med denne arbejdsgruppe er at belyse den journalistiske identitet i en kontekst fra Journalistik 2.0 til journalistikkens krise.

  • Læs mere om arbejdsgruppen her

Samfundsvidenskabernes sociologi

Denne arbejdsgruppe beskæftiger sig med den meget brede vifte af institutioner og organiserings- og praksisformer, der er knyttet til produktionen af samfundsvidenskabelig viden. Arbejdsgruppen ser nærmere på, hvordan forskningspolitiske tendenser gennem de seneste årtier har påvirket samfundsvidenskaberne, hvordan det samfundsvidenskabelige felt har ændret sig over de sidste 15 år, og hvordan man kan studere produktionen af europæiske spørgeskemaundersøgelser.

  • Læs mere om arbejdsgruppen her


Indvandrerdrenge, identitetsforståelse og integration i fokus til Dansk Sociologkongres

Den kommende sociologkongres 2012 byder på en række spændende oplægsholdere fra ind- og udland – de vil alle kredse om kongressens tema: ”Troubled Identities”. Aarhus Universitet er i keynoteprogrammet repræsenteret ved lektor Laura Gilliam fra Institut for Uddannelse og Pædagogik og professor Per Mouritsen fra Institut for Statskundskab. Laura Gilliam vil til kongressen kaste lys over en af vor tids mest stigmatiserede identiteter og kategorier – nemlig kategorien unge muslimske mænd. Per Mouritsen vil i sit oplæg se på de nye og stigende forventninger, der findes i især nordvesteuropæiske lande, om at være en god borger. Forventninger, der kan give anledning til identitetsbesvær for den enkelte. CESAU har interviewet de to danske keynotespeakers for at høre nærmere om de emner, som de vil sætte på dagsordenen til kongressen.

  • Læs interviewet her


Visualisering af Per Mouritsens abstract til Dansk Sociologkongres

Dansk Sociologkongres’ studentermedhjælpere har produceret en video, der visualiserer Per Mouritsens abstract forud for hans oplæg på Dansk Sociologkongres. I den kommende tid vil der løbende blive offentliggjort visualiseringer af abstracts fra kongressens keynotes.

  • Se den første video her


Frivillig til Dansk Sociologkongres 2012

Til Dansk Sociologkongres 2012 søger vi frivillige, der kan hjælpe til med forskellige opgaver i tiden op til og under kongressen d. 19. og 20. januar. Kongressen er en oplagt mulighed for som studerende at møde internationalt anerkendte sociologer. Opgaverne vil være spredt ud, så man som frivillig vil have mulighed for at få et stort udbytte af sociologkongressen, som selvfølgelig er gratis for frivillige. I alt vil vi forvente en 5-8 timers indsats, hvoraf en stor del vil være opgaver som at have styr på teknikken til en workshop. Er du interesseret, beder vi dig skrive til info@sociologikongres.au.dk.

  • Læs mere om, hvad arbejdet som frivillig går ud på her

Vi glæder os til – med din hjælp – at gøre Dansk Sociologkongres 2012 til en succes.


World Class Sociology: Zygmunt Bauman besøger CESAU d. 16. april 2012

Det er lykkedes CESAU at trække et verdensklassenavn til Aarhus Universitet. Det drejer sig om den polsk-engelske sociolog Zygmunt Bauman, der kommer til Aarhus i april 2012. ”Bauman er efterhånden blevet 86 år gammel og har skåret meget ned på sine rejse- og foredragsaktiviteter. Så vi er rigtig glade for, at han alligevel har sagt ja til vores invitation”, siger Mads P. Sørensen fra CESAU. Bauman holder en åben forelæsning i Aarhus Universitets aula den 16. april 2012. Mads P. Sørensen fortæller videre, at CESAU fremover løbende vil invitere førende sociologer til Aarhus for at forelæse i en ny serie af forelæsninger med titlen World Class Sociology. CESAU arbejder også sammen med Aarhus Universitetsforlag om en bogserie på dansk og engelsk med samme arbejdstitel. Det bliver dermed Bauman, der kommer til at åbne den nye forelæsnings- og bogserie. Flere informationer om Baumans besøg og om World Class Sociology kommer på CESAU’s hjemmeside i februar-marts 2012. Indtil da kan Mads P. Sørensen kontaktes for flere informationer: mps@cesau.au.dk eller 24858281.


Konference: Producing and reproducing farming systems

CESAU er med til at arrangere en konference i regi af International Farming Systems Association (IFSA), som afholdes på Aarhus Universitet den 1.-4. juli 2012. Konferencens titel er "Producing and reproducing farming systems: New modes of organisation for sustainable food systems of tomorrow". Arrangørkredsen er fra både Danmark og Sverige og omfatter forskere fra Institut for Agroøkologi og Sveriges Landbrugsuniversitet i samarbejde med CESAU. Konferencens tema er de omfattende udfordringer, som moderne fødevaresystemer står over for blandt andet i relation til klimaforandringer og stigende krav om en bedre miljøtilpasset og langsigtet bæredygtig udvikling af fødevaresektoren og landdistriktet. IFSA er et forum, som blandt andet tæller ruralsociologer, geografer, miljøsociologer og agroøkologer. Der er netop blevet udsendt en indkaldelse af abstracts (med deadline den 20. december).


Nyt fra CESAU's studentergruppe

Studentergruppens første studiekreds, der samledes om læsning af Kamp om anerkendelse af Axel Honneth, har netop haft sin sidste mødegang. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at komme med forslag til, hvilket sociologisk værk der skal arbejdes med i studiekredsen til foråret.

Derudover er der stadig ledige pladser i studentergruppen, så hvis man vil være en del af CESAU og være med til at have indflydelse på og arrangere sociologiske aktiviteter for studerende, kan man kontakte Mads på mdam@cesau.au.dk eller Andreas på akj@cesau.au.dk.


Oversigt over deadlines for støtte til forskning

Der er ingen deadlines for relevant forskningsstøtte i december.

  • Se oversigten over deadlines for forskningsstøtte de næste seks måneder her.


Oversigt over CESAU's kommende Ph.d.-kurser

Ph.d.-kursus

Ledige pladser


Professionsstudier i et sociologisk perspektiv – en introduktion
(5 ECTS)


Kurset udskydes til efterårssemesteret 2012


fileadmin/www.cesau.au.dk/Flyer_-_Ph.d.-kursus_i_NVivo_9.pdfLæs mere

NVivo-kursus
(1 ects)
Aarhus, feb. 2012

NEJ
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen hrc@cesau.au.dk
Læs mere

NVivo-kursus
(1 ects)
Aarhus, feb. 2012

NEJ
Mulighed for tilmelding til venteliste. Kontakt Henrik R. Christensen hrc@cesau.au.dk
Læs mere

Kalender

1/12
SFI, Herluf Trollesgade 11, Kbh.

Konference: ”Flere ældre i arbejde og arbejdsløshed – hvordan?”
Arrangør: SFI

6/12, kl. 17-19
Sociologisk institut, KU,
lok. 1.1.18

Foredrag: Sune Qvotrup Jensen:
”Om boligområder, etnicitet og subkultur”
Arrangør: Dansk Sociologforening

6/12, kl. 17-19

Temamøde i CESAU’s ph.d.-gruppe: ”Formidling af forskningen”

9/12, kl. 9.30-16.30
Aarhus Sygehus,
DNC auditoriet, bygning 10

Konference om ”Luhmann og sundhedssystemet”

19-20/1, 2012

Dansk Sociologkongres 2012: ”Troubled Identities”

9.-10. feb., 2012
AU, Aarhus

Konference: ”Designing and Transforming Capitalism”

6. & 8/2, 2012

Ph.d.-kursus: ”Introduktion til NVivo”

13. &15/2, 2012

Ph.d.-kursus: ”Introduktion til NVivo”

21/2, kl. 10-14, 2012
Lokale følger senere.

CESAU’s VALG: ”Foucault i fokus”
Lars Thorup Larsen (IFSK), Jens Erik Kristensen (DPU) og Kaspar Villadsen (CBS) – BEMÆRK NY DATO!

16/4, 2012
AU, Aula

World Class Sociology: Forelæsning med Zygmunt Bauman

1.-4./7, 2012
AU

Konference: “IFSA: Producing and reproducing farming systems”


Afmeld/kommentarer

Nyhedsbrevet udgives af Center for Sociologiske Studier, Aarhus Universitet. Har du kommentarer eller forslag til nyhedsbrevet er du velkommen til at kontakte centerleder Carsten Bagge Laustsen på cbl@cesau.au.dk.