Nyhedsbrev #12 · November 2011

Kære modtager

Hermed sender vi dig det 12. nyhedsbrev fra CESAU.

Dear recipient

Click here to read the 12th newsletter from CESAU in English.


Ny forskergruppe om ungdomssociologi

CESAU har fået en ny forskergruppe, som vil beskæftige sig med ungdomssociologi. Vi har talt med gruppens koordinator, Jens Christian Nielsen fra DPU, for at høre mere om hans intentioner. Han siger:

”Ved at arbejde sammen på kryds i forskergruppen kan vi få ungdomsfeltet mere synliggjort. Når man kigger rundt, er der mange, der arbejder med sociologisk-inspireret teori, og det kan være godt at få det endnu mere i spil”.

  • Læs hele interviewet med Jens Christian Nielsen her
  • Tilmeld dig den nye forskergruppe her


Foucault i fokus

Som et nyt initiativ har CESAU valgt en gang pr. semester at arrangere et seminar, hvor vi sætter fokus på en sociologisk tænker – valgt af de studerende. Vi vil gerne takke for de indsendte forslag. Dette semester har de studerende valgt at sætte fokus på Michel Foucault, og arrangementet afholdes den 8. december. Lars Thorup Larsen og Jens Erik Kristensen sagt ja til at diskutere, hvordan de benytter sig af Foucault i deres aktuelle forskning, og vi arbejder på at få yderligere et oplæg på plads.

Lars Thorup Larsen (IFSK)

Både Danmark og USA har inden for de sidste 10-15 år introduceret såkaldte ”fritvalgs”-ordninger på sundhedsområdet – ordninger, der bærer præg af en stærk neoliberal tankegang, og som følger en markedslogik. Lars Thorup vil med afsæt i Foucault undersøge, hvordan og hvorfor neoliberale idéer udspiller sig i to radikalt forskellige politiske settings: henholdsvis det danske og det amerikanske sundhedssystem.

Jens Erik Kristensen (DPU)

Oplægget vil kredse om tre områder, hvor Foucaults forskning kan bidrage med nye perspektiver: Foucaults faktiske bidrag til en ”eksklusionens analytik”, Foucaults mulige bidrag til diskussioner om og diagnoser af den såkaldte ”konkurrencestat” og endelig Foucaults mulige bidrag til en forståelse af det politikfelt, der i dag cirkulerer nationalt og internationalt under overskriften ”videnspolitik” med reference til den politiske og vidensøkonomiske opmærksomhed på samfundets generaliserede vidensproduktion.

Som en opvarmning til seminaret har CESAU undersøgt Foucault-temperaturen på Aarhus Universitet. Vi har spurgt forskere og studerende fra forskellige fagområder, hvad den indflydelsesrige filosof Foucault betyder for dem. Her svarer Carsten Stage bl.a.:

”Man får ikke altid uproblematiske svar – fx hvad angår forholdet mellem subjekt, identitet og diskurs – fra Foucault, men man får altid en konstruktivt-provokerende diskussionspartner.”

  • Læs resten af artiklen her


Dansk Sociologkongres

Vi opfordrer alle interesserede til snart at tilmelde sig Dansk Sociologkongres 2012 på konferencens hjemmeside.

  • Tilmelding og betaling til konferencen kan ske her.

I tillæg til de 36 arbejdsgrupper, som blev annonceret i sidste nyhedsbrev, er der nu tilføjet yderligere en arbejdsgruppe, der vil fokusere på sociale bevægelser og spørgsmålet om identitet.

  • Læs mere om de 37 arbejdsgrupper her.


Nye ansigter i centret

Der har i den forløbne tid været stor udskiftning i centret. Kristoffer Stegeager, der har fungeret som leder af sekretariatet, har fået nyt arbejde. Henrik Reintoft Christensen overtager Kristoffers arbejdsopgaver – ikke mindst arbejdet med Dansk Sociologkongres 2012. Yderligere to har sagt farvel: Henrik Jøker Bjerre, der har været med helt fra starten, og Verner Møller. Tak til Kristoffer, Henrik og Verner. Mikkel Rytter fra Institut for Kultur og Samfund er ny i centret – velkommen til Mikkel. På studentermedhjælpersiden har der ligeledes været stor udskiftning. Lasse Johanson, Andreas Kiel Jørgensen, Ayham Al Maleh og Mads Muurholm Dam er nye i centret, og de afløser Nikolai Mariegaard, Anders Storm Rasmussen, Kristine Frahm og Birgitte Gade. Velkommen til de nye studentermedhjælpere og tak til de gamle.


Oversigt over deadlines for støtte til forskning

Nedenfor følger en oversigt over deadlines for forskningsstøtte i november.

  • Se oversigten over deadlines for forskningsstøtte de næste 6 måneder her.

Fond

Opslag

Deadline


Europakommissionen


Fødevarer, sundhed og velvære


15/11-2011


Læs mere

Torben og Alice Frimodts fond


Støtte til forskning


15/11-2011


 

Europakommissionen


Sikkerhed og Samfund


23/11-2011


Læs mere

Europakommissionen


Starting Grants inden for
samfundsvidenskab og humaniora


24/11-2011


Læs mere


Oversigt over CESAU's kommende Ph.d.-kurser

Ph.d.-kursus

Ledige pladser


NVivo-kursus
(1 ects)
Aarhus, nov. 2011


NEJ


Læs mere

EKSTRA-NVivo-kursus
(1 ects)
Aarhus, nov. 2011


NEJ

fileadmin/www.cesau.au.dk/Flyer_-_Ph.d.-kursus_i_NVivo_9.pdf Læs mere

Professionsstudier i et sociologisk
perspektiv – en introduktion (5 ECTS)
Aarhus, Jan/Feb 2012


JA
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen
hrc@cesau.au.dk

fileadmin/www.cesau.au.dk/Programmer/Professionssociologi_2011.pdf Læs mere

NVivo-kursus (1 ects)
Aarhus, Feb. 2012


JA
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen
hrc@cesau.au.dk


Læs mere

NVivo-kursus (1 ects)
Aarhus, Feb. 2012


JA
Tilmelding sker til Henrik R. Christensen
hrc@cesau.au.dk

Læs mere

Kalender

9/11 og 14/11
Bygning 1331, lok. 213

Ph.d.-kursus: Introduktion til NVivo

15/11
SFI, Herluf Trollesgade 11, Kbh

Kursus: ”Hvorfor og hvordan? Evidens og effektmåling af sociale indsatser”
Arrangør: SFI

17/11, kl. 17-19
Sociologisk Institut, KU,
lok. 1.1.18.

Foredrag: Peter Scharff Smith: ”Børn af fængslede”
Arrangør: Dansk Sociologforening

17/11
SFI, Herluf Trollesgade 11, Kbh

Konference: ”På kanten af boligmarkedet”
Arrangør: SFI

18/11, kl. 14.15
Bygning 1580, lok. 349

Møde i forskergruppen: ”Kultur og Samfund”

23. og 28/11
Bygning 1331, lok. 213

EKSTRA ph.d.-kursus: Introduktion til NVivo

29/11, kl. 17-19
Gammeltorv 10, Studenterhuset, Aalborg

Foredrag: Marie Østergaard Møller: ”Bekymringsgrænser blandt velfærdsstatens professionelle”
Arrangør: Dansk Sociologforening

1/12
SFI, Herluf Trollesgade 11, Kbh.

Konference: ”Flere ældre i arbejde og arbejdsløshed – hvordan?”
Arrangør: SFI

6/12, kl. 17-19

Temamøde i CESAU’s ph.d.-gruppe: Formidling af forskningen

8/12, kl. 10-14
Fredrik Nielsens Vej 2-4, mødelokale 2

Foucault i fokus

9/12, kl. 9.30-16.30
Aarhus Sygehus, DNC auditoriet, bygning 10

Konference om Luhmann og sundhedssystemet

19-20/1, 2012 Dansk Sociologkongres 2012: Troubled Identities
Jan./feb., 2012 Ph.d.-kursus: Professionsstudier i et sociologisk perspektiv – en introduktion

9.-10. feb., 2012
AU, Aarhus

Konference: ”Designing and Transforming Capitalism”
6/2+8/2, 2012 Ph.d.-kursus: Introduktion til NVivo
13/2+15/2, 2012 Ph.d.-kursus: Introduktion til NVivo

Afmeld/kommentarer

Nyhedsbrevet udgives af Center for Sociologiske Studier, Aarhus Universitet. Har du kommentarer eller forslag til nyhedsbrevet er du velkommen til at kontakte centerleder Carsten Bagge Laustsen på cbl@cesau.au.dk.