Nyhedsbrev #11 · Oktoberer 2011

Kære modtager

Hermed sender vi dig det 11. nyhedsbrev fra CESAU.

Dear recipient

Click here to read the 11th newsletter from CESAU in English.


Call for papers til Dansk Sociologikongres 2012

Deadline for indsendelse af forslag til arbejdsgrupper ved Dansk Sociologkongres 2012 er passeret, og i CESAU er vi stolte af at kunne præsentere hele 36 accepterede forslag til arbejdsgrupper. I dette nyhedsbrev finder du titler på samtlige arbejdsgrupper samt angivelse og kontaktoplysninger på koordinatorerne.

CESAU og Dansk Sociologforening opfordrer alle interesserede til at deltage i Dansk Sociologkongres 2012. Man kan deltage med paper, mundtlig præsentation eller uden præsentation. Hvis du har et paperforslag til er du endvidere velkommen til at kontakte arbejdsgruppernes koordinatorer. Deadline for indsendelse af abstracts er d. 15. december 2011 og på hjemmesiden finder du guidelines for udformningen samt information om hvem det skal sendes til.

 • Læs mere her

Afhængig af antallet af præsentationer i de enkelte arbejdsgrupper kan der under hver af disse være ét til tre paneler. I et forsøg på at trække flere udenlandske forskere til kongressen og give keynotespeakerne muligheden for at deltage aktivt er konferencesproget i arbejdsgrupperne med enkelte undtagelser engelsk. Hvis kun dansktalende forskere tilmelder sig en arbejdsgruppe, kan man naturligvis skifte konferencesproget til dansk.

Tilmelding til Dansk Sociologkongres 2012 sker via konferencens hjemmeside.

Arbejdsgrupper ved Dansk Sociologkongres 2012

 • Capability Approach, mangfoldige identiteter og uddannelse
  Koordinator: Niels Rosendahl Jensen: nrj@dpu.dk
 • Europeanisation or Globalisation? Cross-Border Mobilities and Everyday Transnationalism in Europe (Engelsk som arbejdssprog)
  Koordinatorer: Adrian Favell, Janne Marie Solgaard Jensen og David Reimer: ihoaf@au.dk / eurjsj@au.dk / dare@dpu.dk
 • Forhandling af identitet og køn: Mellem modstridende idealer og forventninger
  Koordinatorer: Stine Thidemann Faber og Lotte Bloksgaard: stf@cgs.aau.dk / bloksgaard@cgs.aau.dk
 • Globaliseringens borgerfigurer
  Koordinator: Søren Christensen: SOCR@dpu.dk
 • Governing ’radical identities’: Radicalization processes, radical identity formation and counter-radicalization policies
  Koordinator: Lasse Lindekilde: lindekilde@ps.au.dk
 • Identitet til forhandling – om velfærdssamfundets identitetsforhandlinger med borgerne
  Koordinator Holger Højlund: hoh.lpf@cbs.dk
 • Law and Identity
  Koordinator: Sten Schaumburg-Müller: SSM@jura.au.dk
 • Muslims and Troubled Identities
  Koordinator: Thomas Hoffmann: th@teo.au.dk

 • Negotiating Athlete Identity in Career Transitions (Engelsk som arbejdssprog)
  Koordinator: Tatiana V. Ryba: ryba@sport.au.dk
 • Paranoia in theories of the social. Can the clinical concepts of psychoanalysis shed some new light on theories of the social?
  Koordinator: Kirsten Hyldgard: kihy@dpu.dk
 • Performing Troubled and Troubling Identity Online: Towards Freedom or Formula? (Engelsk som arbejdssprog)
  Koordinator: Paul Candon: CANDONP@TCD.IE
 • Religion and State
  Koordinator: Henrik Reintoft Christensen: hc@teo.au.dk
 • Rummet og byens sociologi (Dansk som arbejdssprog)
  Koordinatorer: Lasse Suonperä Liebst og Marie Bruvik Heinskou: lsl@soc.ku.dk / mbh@soc.ku.dk
 • Selvreferentielle systemer og kommunikative netværk
  Koordinator: Gorm Harste: gha@ps.au.dk
 • Sociologisk analyse af samtidskultur (Dansk som arbejdssprog)
  Koordinator: Henrik Kaare Nielsen: aekhkn@hum.au.dk
 • Stat og eliter under forandring
  Koordinatorer: Ole Hammerslev & Jens Arnholtz: ohv@sam.sdu.dk / jh@faos.dk
 • Symboler og politik
  Koordinator: Thomas Olesen: tho@ps.au.dk
 • Teknologi og identitet - det posthumane vilkår
  Koordinator Peter Danholt: pdanholt@hum.au.dk
 • Teknologier, bevægelse og emotioner - SSTS on the move
  Koordinator: Antje Gimmler: gimmler@socsci.aau.dk
 • The Relational Identity
  Koordinatorer: Christian Waldstrøm og Carsten Bergenholtz: cwa@asb.dk / cabe@asb.dk
 • Troubled Organizational Identities!
  Koordinator: Jacob Dahl Rendtorff: jacrendt@ruc.dk
 • Ungdom, individualisering og identitet (Dansk som arbejdssprog)
  Koordinatorer Mette Lykke Nielsen og Jens Christian Nielsen: mln@dpu.dk / jcn@dpu.dk
 • Visuelle metoder og materialer i kvalitative studier: Hvordan og hvorfor?
  Koordinatorer: Jakob Demant og Signe Ravn: jd@crf.au.dk / sr@crf.au.dk

Et indblik i forskergruppen 'Arbejds- og organisationssociologi'

Turen er kommet til at få et indblik i, hvad forskergruppen Arbejds- og Organisationssociologi går ud på. Vi har talt med gruppens koordinator Christian Olaf Christiansen, og har blandt andet hørt om gruppens workshopper, hvor de bearbejder emner som ’Regnskabets Sociologi’ og ‘Gode og glemte organisationsteorier’.

 • Læs hele interviewet her.
 • Se også en videopræsentation af forskergruppen her.


Nyt fra CESAU-bloggen

Den første rejserapport fra CESAU’s blogbestyrers deltagelse på European Society for Rural Sociology's konference på Kreta er nu tilgængelig. Da konferencen blev afholdt på Kreta, var finanskrisen en markant kontekst, som satte sit præg på temaerne. Krisen reaktualiserer nogle grundlæggende sociologiske diskussioner og er med til at forstærke oplevelsen af, at sociologi betyder noget. Der er i hvert fald noget på spil, når man ser på situationen i Grækenland.

 • Læs det nye blog-indlæg her


Vellykket ph.d.-workshop

Den 3. oktober mødte 14 ph.d.-studerende fra CESAUs ph.d.-gruppe op til workshoppen: ”Hvordan griber du bedst din arbejdsproces an?”. Workshoppen var et tilbud til alle ph.d.-studerende med en sociologisk vinkel på deres projekt. Kaospiloterne Cathrine Frederiksen og Mikkeline Kierkgaard uddelte råd og arbejdsværktøjer til deltagerne: Prioritering, overblik og ingen stress var nøgleord for workshoppen.

 • CESAU sad med i rundkredsen - læs artiklen her.


Nyt fra CESAU's Ph.d.-gruppe: Temamøder i efteråret

De kommende møder i CESAU’s ph.d.-gruppe, som altid ligger den første tirsdag i hver måned, bliver såkaldte temamøder. Nedenfor følger de forskellige temaer, vi vil sætte fokus på.

 • 4/10: Udlandsophold
  Hvordan søger man legater? Hvornår skal man begynde at planlægge et ophold? Det er spørgsmål som disse, der sætter dagsordenen. Mød op, hvis du overvejer, hvor og hvornår du skal tage på udlandsophold, eller hvis du har været af sted og gerne vil dele dine erfaringer med andre.
 • 1/11: Networking
  På denne temadag deler vi erfaring i forhold til networking på kurser og konferencer. Hvordan kommer man i kontakt med de ”rigtige"? Kan man tillade sig bare at gå hen og hilse på de "store", selv om de ser meget travle ud? Det er spørgsmål som disse, vi denne gang vil sætte spot på.
 • 6/12: Formidling af forskningen
  Hvordan får man formidlet sin egen forskning bedst muligt? Vi diskuterer og deler vores erfaring om at publicere og formidle mundtligt.

Vi mødes som altid på Dale’s Café kl. 12.

 • Du kan læse mere om ph.d.-gruppen og evt. tilmelde dig her.


Oversigt over deadlines for støtte til forskning

CESAU samler i centeret nyhedsbreve og på hjemmesiden alle de opslag om forskningsstøtte, vi anser for relevante for vores forskningsmiljøer. Nedenfor følger en oversigt over frister i oktober.

 • Se oversigten over deadlines for forskningsstøtte det næste halve år her.

Fond

Opslag

Deadline

Europa-Kommisionen

Miljø & klima

20/10-2011

Læs mere

Susi og Peter Robinsohns Fond

Støtte til forskning i udstødte
grupper i samfundet

1/11-2011

Læs mere

Simon Spies Fonden

Støtte til forskning

1/11-2011

Friedrich Wilhelm Frank og
hustru Angelina Franks Mindelegat

Støtte til forskning

1/11-2011

Rockwool Fonden

Humanistisk og samfundsvidenskabelig
forskning (small donations)

3/11-2011

Læs mere

Rockwool Fonden

Humanistisk og samfundsvidenskabelig
forskning (strategic programmes)

3/11-2011

Læs mere


Oversigt over CESAU's kommende Ph.d.-kurser

Ph.d.-kursus

Ledige pladser


Sociologiske analysestrategier
(10 ects)
København, uge 41-47


JA
Tilmelding sker til Henrik Jøker Bjerre
filhjb@hum.au.dk.


Læs mere

NVivo-kursus (1 ects)
Aarhus, Nov. 2011


NEJ

fileadmin/www.cesau.au.dk/Flyer_-_Ph.d.-kursus_i_NVivo_9.pdf Læs mere

EKSTRA-NVivo-kursus (1 ects)
Aarhus, Nov. 2011


NEJ fileadmin/www.cesau.au.dk/Programmer/Ph.d.-kursus_i_NVivo_-_2_01.pdf Læs mere

Professionsstudier i et sociologisk
perspektiv – en introduktion (5 ECTS)
Aarhus, Jan/Feb 2012


JA
Tilmelding sker til Carsten Bagge Laustsen
cbl@cesau.au.dk

fileadmin/www.cesau.au.dk/Programmer/Professionssociologi_2011.pdf Læs mere

NVivo-kursus (1 ects)
Aarhus, Feb. 2012


JA

NVivo-kursus (1 ects)
Aarhus, Feb. 2012


JA


Kalender

12/10, kl. 17-19
Gammeltorv 10, Studenterhuset, Aalborg

Foredrag: Lene Tangaard Pedersen: Om uren pædagogik
Arrangør: Dansk Sociologforening

14/10 kl. 13-16
Bygning 1467, lok. 515

Møde i forskergruppen: 'Arbejds- og organisationssociologi'

26/10 kl. 17-19
lok. 1.1.18.
Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5a, København

Foredrag: Jens Hoff: Om marginalisering i en digitaliseringssammenhæng
Arrangør: Dansk Sociologforening

27/10, kl. 10-12
(sted følger)

Forelæsning ved Michael Merry fra University of Amsterdam: Integration and Inequality: Lessons from the Netherlands

Okt./Nov.

Ph.d.-kursus: Sociologiske analysestrategier

1/11, kl. 12.00
Dale’s Café

Temamøde i CESAU’s ph.d.-gruppe: Networking

9 + 14/11.
Bygning 1331, lok. 213

Ph.d.-kursus: Introduktion til NVivo

18/11
Bygning 1580, lok. 349
Møde i forskergruppen 'Kultur og Samfund'

23 + 28/11
Bygning 1331, lok. 213

EKSTRA ph.d.-kursus: Introduktion til NVivo

6/12

Temamøde i CESAU’s ph.d.-gruppe: Formidling af forskningen

9/12 kl. 9.30-16.30
Aarhus Sygehus, DNC auditoriet, bygning 10.

Konference om Luhmann og sundhedssystemet

19-20/1-2012

Dansk Sociologkongres 2012: Troubled Identities

Jan./feb. 2012

Ph.d.-kursus: Professionsstudier i et sociologisk perspektiv – en introduktion

6 + 8/2-2012

Ph.d.-kursus: Introduktion til NVivo

13 + 15/2-2012

Ph.d.-kursus: Introduktion til NVivo


Afmeld/kommentarer

Nyhedsbrevet udgives af Center for Sociologiske Studier, Aarhus Universitet. Har du kommentarer eller forslag til nyhedsbrevet er du velkommen til at kontakte centerleder Carsten Bagge Laustsen på cbl@cesau.au.dk.