Nyhedsbrev #10 · September 2011

Kære modtager

Hermed sender vi dig det 10. nyhedsbrev fra CESAU.

Dear recipient

Click here to read the 10th newsletter from CESAU in English.


Utopier mellem æstetik og politik - seminar den 16. september

Hvordan kan vi i dag begribe forestillinger om det, der ikke eksisterer? Hvad opstår disse forestillinger af? Hvad er deres karakter og potentiale? Efter den blomstring af fremtidsvisioner, der prægede meget af det 20. århundrede, kom utopiernes ”store fortællinger” i vanry som kilder til totalitær magtudøvelse. Nu ser situationen imidlertid ud til at vende. Små og store utopier pibler frem hist og her – i kunst, litteratur og samfundsdebat – som anfægtelser af en alt for lukket samfundsrealitet. Er det en farlig udvikling, eller er det utopiske snarere en nødvendig betingelse for en kritisk diskussion af det samfund, der eksisterer nu og her? Og hvor går utopiens grænser?

Seminaret ”Utopier mellem æstetik og politik”, der er et samarbejde mellem CESAU og Institut for Æstetik og Kommunikation, vil rejse diskussioner om utopier og det utopiske på tværs af faglige skillelinjer og fra en række forskellige vinkler: utopier i kunst, litteratur, politisk debat og historieforståelse.

  • Læs mere om seminaret og se programmet her.


Integration and inequality - forelæsning ved professor Michael Merry, University of Amsterdam

Torsdag den 27. oktober afholder CESAU en forelæsning ved professor Michael Merry med titlen Integration and Inequality: Lessons from the Netherlands. Michael Merry har studeret komparativ religion og filosofi og er i dag professor i uddannelsesfilosofi og fellow ved Institute for Migration and Ethnicity Studies, University of Amsterdam. Merry har beskæftiget sig med uddannelse, segregering, immigration, minoriteter, stigma og identitet med et særligt fokus på muslimske minoriteter i Holland. Han er forfatter til Culture, Identity and Islamic Schooling: a philosophical approach (2007) og Citizenship, Identity and Education in Muslim Communities: essays on attachment and obligation. Michael Merrys forelæsning foregår på DPU i København kl. 10-12 – lokale følger snarest på CESAU’s hjemmeside.


Studiekreds om Axel Honneth og anerkendelse - stadig ledige pladser

Studentergruppen er i øjeblikket i gang med at lægge sidste hånd på studiekredsen om Axel Honneth og anerkendelse. Studentergruppen ønsker at orientere de tilmeldte deltagere om, at første mødegang i studiekredsen af praktiske årsager er blevet rykket fra den 7. september til den 14. september fra kl. 15-17.00. Yderligere informationer om lokale, anskaffelse af litteratur m.m. vil blive fremsendt til deltagerne i starten af september. Da der stadig er ledige pladser på holdet, kan du tilmelde dig studiekredsen frem til den 7. september (såfremt deltagerbegrænsningen ikke er nået inden da).


Forsker i fokus efteråret 2011

Som et nyt initiativ har CESAU valgt en gang hvert semester at arrangere et seminar, hvor vi sætter fokus på en sociologisk tænker – valgt af de studerende. Send dit forslag senest d. 19. september til studentermedhjælper Birgitte Gade: bg@cesau.au.dk. Vi vil herefter udvælge et af forslagene og invitere en række forskere, der beskæftiger sig med den valgte tænker. Arrangementet vil dette semester løbe af stablen sidst i november eller i starten af december. Vi opfordrer alle til at komme med forslag.


Nyt fra CESAU's ph.d.-gruppe: Månedligt møde og workshop med kaospiloterne

CESAU’s ph.d.-gruppe har fastlagt en månedlig fast mødegang: første tirsdag i hver måned kl. 12 på Dales Café, som ligger i bunden af Universitetsparken. Næste møde bliver tirsdag den 6. september. Har du lyst til at tilmelde dig ph.d.-gruppen, kan du gøre det her.

Ph.d.-gruppens første arrangement bliver en workshop med titlen: Ph.d.-studerende – hvordan griber du bedst din arbejdsproces an? Workshoppen arrangeres i samarbejde med undervisere og studerende fra uddannelsen “Kaospiloterne”. I workshoppen vil Kaospiloterne sætte fokus på at give ph.d.-studerende nogle konkrete dynamiske projektværktøjer og en bedre forståelse af personligt lederskab. Målet er at ruste deltagerne både på et professionelt og personligt plan og hjælpe dem med at være bevidste om at skabe nogle rammer og en indstilling, der er givende såvel for resultatet som for processen. Workshoppen kommer til at foregå i dette efterårssemester på AU. Lokale og dato bliver offentliggjort snarest på CESAU’s hjemmeside, hvor der ligeledes vil være mulighed for tilmelding.

Vi glæder os til at se dig – enten til vores månedlige møde eller til workshoppen med Kaospiloterne.


Stadig ledige pladser på CESAU's ph.d.-kurser

I begyndelsen af 2012 udbyder CESAU ph.d.-kurset: “Professionsstudier i et sociologisk perspektiv”, og har i den forbindelse interviewet lektor Gitte Sommer Harrits om det kommende kursus og hendes egen forskning inden for professionssociologien. Læs interviewet her.

Vi gør opmærksom på, at der stadig er ledige pladser på holdet – frist for tilmelding er den 7. januar 2012. Tilmelding til kurset sker via Carsten Bagge Laustsen på cbl@cesau.au.dk.

Ligeledes er der ledige pladser på CESAU’s ph.d.-kursus ”Sociologiske analysestrategier”, der foregår i oktober og november i Emdrup. Tilmelding til Henrik Jøker Bjerre, filhjb@hum.au.dk.

  • Læs mere om kurset her.


Ekstra ph.d.-kursus i NVivo

Grundet den store interesse for ph.d.-kurset i NVivo udbyder CESAU et ekstra kursus, som kommer til at foregå den 23. og 28. november. NVivo er et computerprogram, der er designet til at systematisere kvalitative undersøgelser. Kurset fokuserer på de dele af NVivo, som er særligt relevante for kursusdeltagernes brug af programmet i egen forskning. Deltagerne kommer til at bruge programmet i praksis, og underviserne vil i løbet af kurset diskutere og eksemplificere, hvordan programmet kan benyttes i de enkelte forskningsprojekter. Kurset fylder 1 ECTS-point.

  • Læs mere her.


Nyt fra CESAU-bloggen

På CESAU’s blog kan man nu se og høre John Urrys keynote-præsentation fra Sandbjergseminaret tidligere på året. Præsentationen varer inklusive spørgsmål omkring 1 time og 40 minutter, så afspil den en rolig dag på kontoret. Der vil henover de næste par uger blive udgivet blogs fra blogbestyrer Chris Kjeldsens deltagelse i European Society for Rural Sociology's konference på Kreta i sidste uge. Konferencen skete på baggrund af de graverende problemer i den græske økonomi, som da også prægede begivenheden på flere måder.


Nyt initiativ: Oversigt over fonde og frister

Som et nyt initiativ har CESAU valgt at samle alle de fondsopslag omkring forskningsstøtte, som vi anser for relevante for vores forskningsmiljøer. Hensigten er at skabe et overblik over, hvilke fonde der er interessante at søge for forskere, der arbejder inden for det sociologiske felt. Fremover bringer vi i hvert nyhedsbrev en oversigt over opslag og deadlines en måned frem, mens du på CESAU’s hjemmeside vil kunne finde en oversigt, der går seks måneder frem samt en oversigt over de fonde, hvor man løbende kan søge støtte.

  • Find fonde og frister her


Et indblik i forskergruppen 'STS'

“Naturvidenskab og teknologi er på en eller anden måde en væsentlig del af, hvordan vi tænker og indretter vores samfund. Men samtidig har vi accepteret, at vi som samfunds- eller humanvidenskabelige folk ikke har ret til at sige noget særligt om den naturvidenskabelige viden. Det gør STS-forskningen op med.”

CESAU har i denne måned talt med lektor og forsker på Informationsvidenskab Finn Olesen, der er koordinator for forskergruppen STS. Under forkortelsen – som står for Science, Technology and Society Studies – viser sig en verden af forbindelser mellem videnskab, teknologi og samfund.

  • Læs hele interviewet her


Oversigt over deadlines for støtte til forskning

Fond

Opslag

Frist

Det Frie Forskningsråd

Kultur & Kommunikation

5/9-2011

Det Frie Forskningsråd

Samfund & Erhverv

8/9-2011

Det Strategiske Forskningsråd

Dansk-brasiliansk samarbejde inden for fødevareforskning

6/9-2011

Det Strategiske Forskningsråd

”Detailed climate change risk assessment for European agriculture and food security”

7/9-2011

Aarhus Universitets Forskningsfond

Støtte til publikationer

9/9-2011

COWI fonden

Samfundsvidenskabelig forskning

15/9-2011

Rådet for Teknologi og Innovation

Åbne midler 2011

1/10- 2011

Socialministeriet

Forskning i civilsamfundet

1/10-2011

Carlsbergfondet

Humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning

1/10-2011

Oda og Hans Svenningsens Fond

Støtte til videnskabelig forskning

1/10-2011

Europa-Kommisionen

Miljø & klima

20/10-2011

Susi og Peter Robinsohns Fond

Støtte til forskning i udstødte grupper i samfundet

1/11-2011

Simon Spies Fonden

Støtte til forskning

1/11-2011

Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat

Støtte til forskning

1/11-2011

Rockwool fonden

Humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning (small donations)

3/11-2011

Rockwool fonden

Humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning (strategic programmes)

3/11-2011

Europa-Kommisionen

Fødevarer, sundhed & velvære

15/11-2011

Torben og Alice Frimodts fond

Støtte til forskning

15/11-2011

Europa-Kommisionen

Sikkerhed & Samfund

23/11-2011

Europa-Kommisionen

Starting Grants inden for samfundsvidenskab og humaniora

24/11-2011

Sygekassernes Helsefond

Forskning inden for det sociale og sundhedsmæssige område

16/01-2012

Videnskabsministeriets tips- og lotto-midler

Forskning inden for samfund og it

1/02-2012

Europa-Kommisionen

Samfundsvidenskab og humaniora

2/2-2012

Dronning Margrethe og Prins Henriks fond

Støtte til forskning

15/2-2012

Europa-Kommisionen

”Videnskab i samfundet”

22/2-2012

Forskningsfonden af 1971

Sociologisk forskning

Løbende

Velux fonden

Humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning

Løbende

Oticon fonden

Samfundsvidenskabelig forskning

Løbende

Augustinus fonden

Humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning

Løbende

Bodil Pedersen Fonden

Støtte til videnskabelige projekter

Løbende

Brødrene Hartmanns Fonden

Støtte til videnskabelige projekter

Løbende

Familien Hede Nielsens Fond

Støtte til videnskabelige projekter

Løbende

The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation

Samfundsvidenskabelig forskning

Løbende

Aase og Ejnar Danielsens fond

Samfundsvidenskabelig forskning

Løbende

GN Store Nord Fondet

Støtte til videnskabelige projekter

Løbende

Knud Højgaards Fond

Støtte til videnskabelige projekter

Løbende

Smedemester Niels Hansen og hustru Johanne, født Frederiksens Legat

Støtte til videnskabelige projekter

Løbende

Merkur Fonden

Støtte til forskning

Løbende

Bikuben Fonden

Forskning inden for kultur og socialt arbejde

Løbende

 


Kalender

Dato

Arrangement

14/9, kl. 15-17
(sted følger)

Første møde i studiekreds om Axel Honneth

14/9, kl. 17-19
Øster Farimagsgade 5a,
Kbh., lokale 1.1.18.

Foredrag: Bjarke Nielsen, AU: Om marginalisering, rusmidler og nydanskere
Arrangør: Dansk Sociologforening

16/9, kl. 10-15
Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus, Aarhus

Seminar: Utopier mellem æstetik og politik

21/9, kl. 15.30-18
Herluf Trolles Gade 11, Kbh.

Foredrag: Fertilitetsmønstre og familiedannelse
Arrangør: Dansk Sociologforening

27/9, kl. 17-19
Gammeltorv 10,
Studenterhuset, Aalborg

Foredrag: Søren Juul: Anerkendelse, retfærdighed og god dømmekraft
Arrangør: Dansk Sociologforening

14/10 kl. 13-16
Bygning 1467, lokale 515
Forskergruppen 'Organisations- og arbejdssociologi' afholder workshoppen "Regnskabets sociologi"

27/10 kl. 10-12
(sted følger)

Forelæsning ved Michael Merry, University of Amsterdam: "Integration and Inequality: Lessons from the Netherlands"

Okt./Nov.

Ph.d.-kursus: Sociologiske analysestrategier

9. + 14. Nov.
Bygning 1331, lok. 213

Ph.d.-kursus: Introduktion til NVivo

23. + 28. Nov.
Bygning 1331, lok. 213

Ph.d.-kursus: Introduktion til NVivo

9/12, kl. 9.30-16.30
Aarhus Sygehus,
DNC-auditoriet, bygning 10

Konference om Luhmann og sundhedssystemet

19.-20. januar 2012

Dansk Sociologkongres 2012: Troubled Identities

9.-10. februar 2012 Konference: "Designing and Transforming Capitalism". Læs CFP ??her??.

Jan./feb. 2012

Ph.d.-kursus: Professionsstudier i et sociologisk perspektiv – en introduktion


Afmeld/kommentarer

Nyhedsbrevet udgives af Center for Sociologiske Studier, Aarhus Universitet. Har du kommentarer eller forslag til nyhedsbrevet er du velkommen til at kontakte centerleder Carsten Bagge Laustsen på cbl@cesau.au.dk.