Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Et indblik i forskergruppen

CESAU har fået en ny forskergruppe, der beskæftiger sig med ungdomssociologi. Vi har talt med Jens Christian Nielsen for at høre mere om forskergruppen.

Af Nanna Mia Jørgensen

Koordinator for den nye forskergruppe i ungdomssociologi er lektor Jens Christian Nielsen. Han er ansat ved DPU og er forskningsprogramleder ved Center for Ungdomsforskning. Han har senest arbejdet på projektet ”Når det er svært at være ung i DK”.

»I mit seneste projekt har jeg været med til at undersøge unges mistrivsel. Vi har undersøgt det både kvantitativt og kvalitativt. Det har været interessant at se forskellen mellem, hvordan man i spørgeskemaet om eksempelvis ”det at skære sig” kan få ét billede af unges problemer. De kvalitative interviews viser imidlertid, at de unge, der skærer i sig selv, ikke lader sig entydigt placeres i kategorien ”cutter”. De ser sig selv på en helt anden måde,« forklarer Jens Christian Nielsen.

Det er områder som dette, Jens Christian interesserer sig for inden for ungdomsområdet. Han har desuden tidligere beskæftiget sig med unge og demokrati.

Seminarer og studiegrupper

Aktiviteten i ungdomssociologigruppen skal have sit udgangspunkt i nogle årlige seminarer, forklarer Jens Christian Nielsen.

»Jeg håber desuden, at der kan opstå en form for studiegrupper eller læsegrupper, hvor det bliver muligt at finde nogle samarbejdspartnere, som har samme fokus eller interessefelt som en selv,« forklarer han, og tilføjer, at forskere skal kunne mødes i gruppen og diskutere nogle spændende emner og spørgsmål, som man muligvis mangler noget sparring på.

Hvem kan være med?

»Vi er i forvejen meget tværfaglige ved DPU, hvor der både arbejder idéhistorikere, sociologer, antropologer m.fl., og det er generelt noget, der kendetegner ungdomsområdet. Vi håber at kunne trække folk ind fra forskellige områder, og vi er lige nu i gang med at netværke og flirte med folk, som kan have interesse i at være en del af forskergruppen,« siger Jens Christian Nielsen.

Som udgangspunkt kan alle, der har en interesse og/eller forsker i ungdomsområdet, blive en del af gruppen. Der er også god mulighed for, at nye medlemmer kan være med til at præge gruppens arbejdsområde.

»Indtil videre har vi snakket med lidt forskellige, og faktisk er der ret brede muligheder for at diskutere ungdomssociologien i forhold til egentlige empirisk eksempler, teorier eller lægge et sociologisk-metodisk fokus. Der er masser af spændende emner at tage fat i – et af dem er eksempelvis kommercialisering af ungdomslivet – men jeg tror, der er mange spændende områder derude,« fortæller Jens Christian Nielsen.

Andre emner, der også kan være relevante, som i forvejen er kernen på DPU, er uddannelsessociologiske problemstillinger. For eksempel at 95 procent af alle unge skal have en ungdomsuddannelse, 60 procent skal have en videregående uddannelse – hvad er det for nogle uddannelsesproblemstillinger, Danmark står overfor, hvis disse ambitioner skal indfries? Et andet aspekt er individualisering af ungdomslivet – alle skal have deres individuelle handlingsplan – men ofte afføder det en standardisering. Og sidst, men ikke mindst er der også området omkring unge og risikoadfærd.

Pædagogik og sociologi

Sociologi og pædagogik går ifølge Jens Christian Nielsen hånd i hånd.

»Det er et felt, som ikke er rent ”old school” klassisk-sociologisk, men pædagogik kredser omkring sociologien, og krydsningsfelter opstår. Ligesom også socialpsykologien kommer i spil.«

Han forklarer videre, at sociale baggrundsfaktorer, fx køn, etnicitet mv., ligger i alle analyser på ungdomsområdet. Og at der ved DPU kommer mange forskellige sociologer og perspektiver i spil. Eksempelvis de sociologiske klassikere i forhold til individualisering – Beck og Baumann. Men også andre fra socialkonstruktivister som Judith Butler til feltanalytikere som Bourdieu.

»Ved at arbejde sammen på kryds i forskergruppen kan vi få ungdomsfeltet mere synliggjort. Når man kigger rundt, arbejder mange med sociologisk inspireret teori, og det kan være godt at få det endnu mere i spil,« siger Jens Christian Nielsen.

Identitetsbegreb under lup til Sociologkongres

Ved Dansk Sociologkongres 2012 – med ”Troubled Identities” som omdrejningspunkt – er der også blevet plads til en arbejdsgruppe om ungdomssociologi.

»Til kongressen håber vi på at få identitetsbegrebet, som jo er et kernebegreb i ungdomssociologi, i fokus. Det er et af omdrejningspunkterne for at få forstå hele ungdomsområdet. Vi lægger derfor op til at undersøge begrebet med forskellige briller. Der bliver både mulighed for at tage individualiseringsbrillerne på og ikke mindst de socialkonstruktivistiske,« afslutter Jens Christian Nielsen.

Der er ret brede muligheder for at diskutere ungdomssociologien i forhold til egentlige empiriske eksempler, teorier eller lægge et sociologisk-metodisk fokus. Der er masser af spændende emner at tage fat i – et af dem er eksempelvis kommercialisering af ungdomslivet – men jeg tror, der er mange spændende områder derude,« fortæller Jens Christian Nielsen.