Interview: "På tur i professionssociologien"

CESAU har taget en snak med Gitte Sommer Harrits om hendes arbejde med professionssociologi og det kommende ph.d.-kursus ”Professionsstudier i et sociologisk perspektiv”.

Af Nanna Mia Jørgensen

Lektor Gitte Sommer Harrits fra Institut for Statskundskab er p.t. i gang med flere forskellige projekter med tilknytning til professionssociologien.

Hun ser området som et, der i de senere år har fået mere fokus. Særligt de mere klassiske professionsuddannelser har fået et øget fokus, og der er kommet flere bevillinger og ressourcer til området.

Profession og baggrund

Gitte Sommer Harrits er sammen med en kollega leder af et kvalitativt forskningsprojekt. I projektet arbejder de med feltet mellem professionssociologi og studier af markarbejderadfærd, og de har fokus på tre grupper: lærere, pædagoger og sundhedsplejersker.

”I dette studie forsker vi ud fra den tese, at de forskellige lærere, pædagoger og sundhedsplejerskers egen bagage i forhold til deres egen baggrund spiller en stor rolle i det arbejde, som de udfører, når de eksempelvis skal holde øje med, om nogle børn er på vej ud i vanskeligheder,” forklarer Gitte Sommer Harrits og tilføjer:

”Derfor er det langtfra kun uddannelse, der har betydning for den måde, de arbejder på. Når vi tager de sociologiske briller på, når vi undersøger professioner, er det også menneskene bag, som er under luppen.”

Sociale og kulturelle forskelle

Derudover er Gitte Sommer Harrits tilknyttet professionshøjskolen VIA i en forskningsgruppe, der laver en række forskellige undersøgelser.

”Gennem VIA er jeg med til at lave en undersøgelse af de studerendes sociale og kulturelle forskelle. Her ser vi på den forskel, der er mellem, hvem der eksempelvis er jurastuderende, medicinstuderende, pædagogstuderende, osv. Det er ikke den vilde overraskelse, at der er forskel,” siger Gitte Sommer Harrits.

Hun forklarer videre, at ”det er planen, at vi vil følge de studerende gennem deres studieår. Der vil vi blandt andet undersøge, hvordan deres forståelse af, hvad det er for et arbejde, de skal ud og lave, ændrer sig gennem uddannelsesforløbet.

Status og prestige?

Ud over de to ovenstående projekter inden for professionssociologien er Gitte Sommer Harrits sammen med sine kollegaer ved at søge penge til et nyt projekt, der skal undersøge, hvordan man i de sidste 50 år har omtalt og talt om professioner som læge og lærer.

”Man har snakket meget om statusfald omkring det at være lærer. Derfor vil vi lave et mediestudie omkring dette, hvor vi vil sammenligne med, hvordan man gennem årene har omtalt det at være læge. I hvert fald i begyndelsen vil vi behandle disse to professioner,” fortæller Gitter Sommer Harrits.

Ph.d-kursus om professionssociologi

I begyndelsen af 2012 vil det gennem CESAU være muligt at for ph.d.-studerende at deltage i kurset ”Professionsstudier i et sociologisk perspektiv,” som undervises af lektorerne Lars Thorup Larsen og Gitte Sommer Harrits.

”Inden for mange forskellige professioner har man i disse år fokus på, hvilket særkende der er for de enkelte fag,” siger Gitte Sommer Harrits.

Hun tilføjer, at det har mange ph.d.-studernede også fokus på. Derfor håber hun, at der på det kommende ph.d.-kursus i professionssociologi vil deltage ph.d.-studerende fra mange forskellige fag.

”Det er her, at sådan noget som tværfaglighed er godt. Fordi det er rigtig godt at kunne spejle sig i hinanden. Således træder både forskelle og ligheder tydeligere frem,” afslutter hun.


Læs mere

CESAU afholder i efteråret ph.d.-kurset: ”Professionsstudier i et sociologisk perspektiv”.

”Man har snakket meget om statusfald omkring det at være lærer. Derfor vil vi lave et mediestudie omkring dette, hvor vi vil sammenligne med, hvordan man gennem årene har omtalt det at være læge,” fortæller Gitter Sommer Harrits.