Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

I Grænselandet: Palæstinensiske forældres navigering af den danske velfærdsstats interventioner

Hvordan ser velfærdsstatens indgriben ud fra forældrenes perspektiv, når børnene kommer i kontakt med det danske social- og retsvæsen?

07.12.2013 | Kristian Lindegaard Svendsen

Dato tor 06 feb
Tid 13:15 15:00
Sted Bygn. 1483, Lok. 244

Mette-Louise Johansen, Post Doc, Institut for Kultur og Samfund, AU

Baseret på et års etnografisk feltarbejde blandt flygtningefamilier med palæstinensisk baggrund i Gellerupparken præsenterer jeg et billede på den danske velfærdsstat, som den ser ud fra forældrenes perspektiv og samfundets margen. Forældrene bevæger sig i et moralsk grænseland mellem velfærdsapparatet, deres egne børn og deres sociale netværk, hvor de møder uforenelige krav til familien, som truer med at opløse den. Studiet viser forældrenes ambivalente forhold til velfærdsstaten. På én og samme tid opleves velfærdsstaten som en trussel mod familiens sammenhold, og samtidig præsenterer den et håb for familiens overlevelse.Oplægget sætter særligt fokus på, hvordan denne ambivalens udmønter sig i forældrenes hverdag og praksis.

Forelæsning / foredrag