Menneskerettigheder i dag

30.10.2012 | Mikkel Rytter

Dato man 05 nov
Tid 11:00 17:00
Sted

Menneskerettigheder i dag:

religion, politik og affektivitet

d. 5. november 2012 Kl. 11-17

i Mødelokale 1, Studenterhuset, Ndr. Ringgade

 

11.15-11.30: Intro v. Karen-Margrethe Simonsen

 

11.30- 12.30: Helle Porsdam (Prof. Saxo Instituttet, KU)

Human Rights: A Possible Civil Religion?

This talk will discuss whether human rights can be forged into a common set of transcendent principles against which actions of every nation can be judged and whether such a common understanding, or civil religion, could one day become a vehicle for global peace.

 

12.30-13.15: Frokost

 

13.15-14.15: Thomas Brudholm (Lektor, Center for Interregionale Studier, KU)

Hadforbrydelser og menneskerettigheder

Begrebet hadforbrydelse med dertil hørende kampagner, overvågning og straf er kommet til Europa, Danmark ikke mindst. I USA men endnu mere i Europa spiller menneskerettighedsaktører en væsentlig rolle i kampen mod hadforbrydelser, og det siges ofte at hadforbrydelser er en menneskerettighedskrænkelse. Men er det egentlig det? Hvad er en hadforbrydelse, hvad er en menneskerettighedskrænkelse, og hvor bør vi trække grænsen for hvad menneskerettighederne har med at gøre?  Det er nogle af de spørgsmål, som jeg gerne vil tage op under inddragelse af filosofisk teori i kombination med konkrete sager fra menneskerettighedsdomstolen i Strassbourg.

 

14.15-14.30: Kaffe

 

14.30-15.30: Mikkel Thorup (Lektor, Filosofi, Institut for Æstetik og Kommunikation, AU)

”alt er et våben, hvis du holder det rigtigt - menneskerettigheder i den politiske kamp fra 11/9 til i dag”

Oplægget vil fokusere på den politiske debats omgang med det åbne samfunds værdier - særligt menneskerettigheder og oplysning - i perioden fra omkring terrorangrebet 11/9-2001 og frem til i dag, og vil diskutere de forståelser, anvendelser og udviklinger der er sket med det åbne samfunds værdier som idealer, problemer, våben, trumfer, pinligheder og meget mere

 

Arr. af forskergruppen Humanistiske studier i menneskerettigheder,  Institut for Æstetik og Kommunikation og CESAU

 

Seminar