Madsociologi

Madsociologi

15.11.2012 | Benedikte Veibel Salomonsen

Dato tor 06 dec
Tid 13:00 16:00
Sted Aarhus

Cesau inviterer til temaeftermiddag om madsociologi:

 

 

TORSDAG d. 6. december kl. 13 – 16 i Studenternes Hus; Frederik Nielsens vej 4, byg 1421, mødelokale 2.

 

 

Stenalderkost, sukkerpolitik og klimamad

 

Reflekteret spisning i sociologisk belysning

 

 

Der er i det moderne samfund høje krav til den spisende om at være reflekteret, at træffe bevidste og moralsk forsvarlige valg om, hvad, der puttes i munden og om at besidde en næsten videnskabelig viden om sin egen og familiens kost. Det, at spise, er blevet en mental proces, som kræver viden om utallige emner:  fra økologi, miljø og stenalderkost til glykæmisk index, kulhydrater og antioxidanter.

 

Vi har inviteret to danske madforskere til at belyse og diskutere denne tendens. Hvordan kan det være, at der er kommet så stort fokus på mad og spisning? Hvorfor er det blevet så svært at spise rigtigt og så vigtigt at bekende sig til en madfilosofi?  Har vi mistet tilliden til maden, appetitten og vores kropsfornemmelser?

 

Vi sætter fokus på ’den spisende’ – ikke på forbruget, på måltidet eller på sundheden, men på det, at praktisere spisning i det refleksivt moderne. Hvad ved vi om konsekvenserne af det implicitte krav om refleksivitet – og hvad er udfordringerne for det madsociologiske forskningsfelt, empirisk såvel som teoretisk?

Program 

se programmet i PDF

13.00 – 13.05                     Introduktion v. Susanne Højlund, Institut for Kultur og Samfund

 

13.05 – 13.55                     Lotte Holm, Professor, Fødevareøkonomisk Institut, KU.

 

Spisningens kropslige dimension: Om at håndtere sult og mæthed

 

Oplægget bygger på flere tidligere undersøgelser af spiseerfaringer og af hverdagslige vaner, hvor kropslige oplevelser og præferencer har været i fokus. Hvordan opretholdes kroppens energi? Hvad er en passende mæthed?

                                          

13.55 – 14.05                     Spørgsmål

 

14.05 – 14.25                     Kaffe og kage

 

14.25 – 15.15  Klitgaard Povlsen, Lektor, Institut for Æstetik og Kommunikation, Medievidenskab, AU.

 

Hjerne-Mad: Mediebrug i forhold til mad, motion og sundhedsovervejelser - eller hvorfor vi foretrækker at ’Spise med Price’...

 

Oplægget vil præsentere en dansk survey-undersøgelse af mediebrug generelt og i forhold til fødevarer og sundhed fra 2009 - sammenholdt med en opfølgende kvalitative interviewundersøgelse af 16 danskeres medie- og madpræferencer fra 2010-11. Vægten ligger på, hvordan vi bruger digitale medier i forhold til mad og sundhed og på, om de digitale medier har ændret vores brug af mere traditionelle medier når det gælder mad.

 

15.15 – 15.25                     Spørgsmål

15.25 – 16.00                     Afsluttende debat