Foucault, magten og staten

Et foredrag af Kasper Villadsen, Ph.D., Associate Professor, Copenhagen Business School

30.11.2013 | Kristian Lindegaard Svendsen

Dato tor 27 feb
Tid 13:15 15:00
Sted Bygn. 1485, Lok. 123

Foucaults overvejelser over magt er så banebrydende, at det i dag nærmest er umuligt at føre en diskussion om magt uden at tage stilling til Foucault. Først og fremmest søgte han at bane vej for en magtanalyse, der kunne beskrive magtens praktiske organisering fremfor spekulativt at reducere forklaringen til aktørers skjulte intentioner, bagvedliggende ideologi eller staten. Foucaults magttænkning blev formet som et opgør med en juridisk magtmodel (loven udgør magtens grænse), en centralistisk magtanalyse (magten udspringer fra staten, institutionen, klassen), en freudiansk-marxistisk tese (magten undertrykker og fremmedgør) og en revolutionær utopi (udbytningen kræver en global teori og fjernes via et globalt politisk program). Ifølge Foucault var disse begreber om magt i bedste fald simplificerende og i værste fald politisk farlige.

Kaspar Villadsen vil i sit oplæg præsentere Foucaults magttænkning, med særligt fokus på hans forelæsninger om stat og governmentality sidst i 1970’erne. Dette er en magtanalyse, der fjerner staten som centralt fokuspunkt for magtanalysen, og et vigtigt spørgsmål er, hvad der sker, når denne analyse anvendes i vores nutidige kontekst. Hvilke konsekvenser har det, når Foucaults elever tager hans provokerende udsagn om magt og stat fra 1970’erne op og bringer dem i spil 20-30 år senere? En særlig form for statsfobi eller antistat-tænkning er dukket op i kølvandet på Foucaults revolutionerende reformulering af magtbegrebet. Oplægget bygger på Villadsens seneste bog, Statsfobi og Civilsamfund (med Mitchell Dean).  

Forelæsning / foredrag