Anders Breivik and The Rise of Islamophobia

Et foredrag af Sindre Bangstad, Oslo Universitet Diskutant, Garbi Schmidt, Roskilde Universitet

05.07.2014 | Kristian Lindegaard Svendsen

Dato tir 07 okt
Tid 13:15 15:00
Sted Bygn. 1483, lok. 251

Terrorangrepene i Oslo og på Utøya den 22.juli 2011 var de verste i norsk moderne historie. Totalt 77 personer, de fleste tenåringer på en sosialdemokratisk sommerleir, ble drept av en hvit norsk høyreekstremist fra Oslo Vest, som siden ble dømt til 21 års fengsel for sine forbrytelser. Sindre Bangstads nylig utgitte monografi 'Anders Breivik and The Rise of Islamophobia' (Zed Books, 2014) er den første monografien om temaet skrevet av en norsk akademiker på et internasjonalt forlag. Mens hovedfokuset i det meste av den eksisterende litteraturen om 22.juli 2011 har vært terroristens oppvekst, retter Bangstad i denne boken fokuset mot de transnasjonale høyreekstreme tanker og idestrømninger som inspirerte terroristen, og som i tiåret mellom 2001 og 2011 fikk betydelig oppslutning og gjennomslag også i skandinaviske land, med Danmark som en sentral organisatorisk og idemessig node. Dette er temaet for Bangstads foredrag.

 

 

 

 

 

Forelæsning / foredrag